FIZIKALNA TERAPIJA U VAŠEM DOMU (BEOGRAD)

logo

Fizikalna medicina VS Fizikalna terapija

ŠTA JE FIZIKALNA MEDICINA?

Fizikalna medicina (i rehabilitacija), poznata je još pod nazivom: fizijatrija.

To je oblast medicine koja se fokusira na stanje kostiju, mišića, zglobova i centralnog nervnog sistema. Lekari, fizijatri bave se dijagnostikom, leče povrede i stanja putem fizičkih metoda i lekova.  Oni nadgledaju planove terapije i rehabilitacije pacijenata, i daju uputstva i naloge za fizikalnu terapiju. Prilagođavaju terapiju tako da odgovara postojećem stanju pacijenta, u slučaju oboljenja: artritisa, visokog krvnog pritiska, dijabetes ili rizika od srčanog udara.

 

fizikalna medicinaFIZIJATAR I FIZIOTERAPEUT

Pacijenti koji se oporavljaju od bolesti, povrede ili nekih operacija često mogu imati problema sa telesnom mobilnošću i funkcionalnošću. Procedura nalaže da se pacijentu preporuči plan rehabilitacije, što nadalje uključuje posetu specijalisti fizikalne medicine – fizijatru, i fizioterapeutu.

Zbunjeni terminologijom i procedurama, mnogi ljudi misle da su fizijatar i fizioterapeut jedno te isto, međutim, nisu. Ipak, u procesu rehabilitacije pacijenata, fizijatri i fizioterapeuti često rade ruku pod ruku.

Koja je zapravo razlika između fizijatra i fizioterapeuta?

Fizikalna medicina i neke od oblasti njenog delovanja:

  • Neurorehabilitacija: 

Podrazumeva lečenje moždanog udara, problema sa kičmenom moždinom, traumatske povrede mozga i Parkinsonove bolesti.

  • Kontrola ili minimalizacija bolova: 

Upravljanje bolom uključuje pronalaženje odgovarajućih strategija i lekova za ublažavanje bolova od npr. hroničnih bolesti, poput artritisa i sindroma karpalnog tunela.

  • Mišićno-skeletni problemi:

Uključuju osteoartritis, osteoporozu, reumatoidni artritis i fibromialgiju.

  • Sportske povrede:

Mogu uključivati tendonitis, teniski lakat, prst na nogama, potres mozga, prelome itd.

  • Pedijatrijska fizijatrija: 

Ova specijalnost se bavi razvojem u detinjstvu i poremećajima kretanja kao što je cerebralna paraliza.

fizikalna medicinaŠTA JE ONDA FIZIKALNA TERAPIJA?

Fizikalna terapija je medicinska disciplina koja tretira sva pomenuta stanja, Pokriva sve navedene oblasti, samo se njima bavi terapeutski – putem fizičkih manipulacija i različitih fizičkih i aparaturnih modaliteta. Fizioterapeut pomaže pacijentima da povrate ili održe snagu, pokretljivost i fleksibilnost tela. Fokusira se na poboljšanje funkcionalnog kapaciteta pacijenta i na rehabilitaciju nakon bolesti, povrede, u pre ili postoperativnim stanjima. Fiziotrapeut takođe radi sa pacijentima koji leče bolesti povezane sa starenjem ili određenim hroničnim stanjima. 

ZAŠTO JE FIZIKALNA TERAPIJA NEOPHODNA

Primena fizikalne terapije i njenih rehabilitacionih metoda, na mnogo načina spada u najintimniji i najindividualniji vid terapije. Terapeut, fizioterapeut je zaista lekar koji lično komunicira sa pacijentima, sa jednom ciljem i namerom – a to je isceljenje. Danas, u eri sve veće depersonalizacije i društvene izolacije, bliskost i poverenje koju negujemo sa našim pacijentima su ključ koji našoj praksi daruje najbolje rezultate.

fizikalna medicinaFIZIKALNA TERAPIJA ČESTO UKLJUČUJE SLEDEĆE VRSTE LEČENJA:

  • Vežba: 

Fizikalna terapija uključuje režime vežbanja usmerene na jačanje mišića i zglobova kako bi se poboljšala stabilnost i pokretljivost.

  • Istezanje: 

Fizikalna terapija uključuje rutine istezanja dizajnirane da povećaju fleksibilnost i opseg pokreta u pogođenim mišićima i zglobovima.

  • Modaliteti: 

Programi fizikalne terapije obično uključuju niz odgovarajućih modaliteta, kao što su terapija ledom, toplotna terapija, masaža i TENS (transkutana električna stimulacija nerava) terapija. 

KAKO SU OVA DVA ZANIMANJA POVEZANA?

Fizioterapeuti i fizijatri su veoma različiti, ali imaju sličnu medicinsku obuku i često su zajedno deo rehabilitacionog tima pacijenta. Fizijatri imaju intenzivniju obuku o funkciji ljudskog tela, i mogu da prepisuju lekove. Oni su, kao specijaliste fizikalne medicine tu da identifikuju medicinska stanja koja mogu uticati ili ometati terapiju i rehabilitaciju. 

U tom procesu, jednako je važan i fizioterapeut. Nakon što fizijatar isplanira tok rehabilitacije, fizioterapeut ga osmišljava, individualizuje, modifikuje i sprovodi u delo, u saradnji sa pacijentom.

Obe specijalnosti poznaju primenu vežbi, kompletne opreme i aparata za oporavak, i često pružaju jedni drugima podršku. Fizioterapeut je u tom odnosu na neki način poput ličnog trenera, Nakon dijagnoze i propisane terapije, fizioterapeut je taj koji nadgleda  napredak, daje ohrabrenje, a često i neophodnu emocionalnu podršku.

fizikalna medicinaSUŠTINA FIZIKALNE MEDICINE 

Pružaoci fizikalne medicine i rehabilitacije – fizijatri i fizioterapeuti, tretiraju celu osobu, a ne samo problematično područje. Fizioterapija i rehabilitacija se zato često naziva i :  profesijom kvaliteta života, jer je njen cilj da poboljša performanse tela.

Većina pacijenata danas je bolje upoznata sa fizioterapeutima koji su, dakle, zdravstveni specijalisti za fizikalnu terapiju. Kao eksperti za rehabilitciju mi veoma blisko sarađujemo sa hirurzima, lekarima (uključujući fizijatre), sportskim trenerima i drugim profesionalcima kako bi na najbolji način obavili naš posao. U okviru naših usluga moguće je zakazati i obaviti ekspertske preglede kako bismo terapiju najbolje prilagodili – upravo vama.

 

ZBOG ČEGA NAM JE POTREBNA FIZIKALNA MEDICINA?

Ukoliko patite od nekog oboljenja, povrede ili postoperativnog stanja, redovne sesije sa fizioterapeutom vam mogu vratiti funkciju i poboljšati vašu mobilnost. Sa poboljšanom mobilnošću, pacijent može ponovo da stekne nezavisnost i da uživa u boljem kvalitetu života.

FIZIKALNA TERAPIJA SUČEVIĆ

Sarađuje sa brojnim ekspertima iz oblasti neourologije, ortopedije, kardiologije i fizijatrije. Za fizikalnu terapiju ne postoji ograničenje u godinama, samo ponekad u željama i objektivnim zdravstveno-fizičkim mogučnostima pacijenata. Pomenuli smo pojedina stanja koja se mogu tretirati fizikalnom terapijom. Neka od njih su hronična, neka akutna. Tu su povrede, različiti prelomi kao i manje ili više kompleksna postoperativna stanja. Ipak, zadovoljni smo što među našim pacijentima ima i potpuno zdravih osoba, dece i sportista. Oni su nas odabrali da zajedno radimo na prevenciji povreda, na korekcijama i osnaživanju i unapređivanju njihovog uma, duha i tela.

U ČEMU SE RAZLIKUJEMO OD DRUGIH?

U pristupu, potpunoj poverljivosti informacija, poverenju, personalizaciji terapije, njenoj pažljivoj modifikaciji s vremenom, radi postizanja najboljih mogućih rezultata. Uverite se u kvalitet naših usluga i pogledom na naše Google recenzije koje su najbolji dokaz uspeha naše terapeutske misije.

Za više detalja o svim uslugama koje nudi Fizikalna terapija Sučevič, za konsultacije i sva pitanja u vezi sa terapijom ili rehabilitacijom – kontaktirajte nas.

Fgym - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Tim Co- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Maximum Effect - saradnik Fizioterapeuta Nikole Sucevica Kujka- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Chiper- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Dr. Stepić - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Ukoliko smatrate da je koristan podelite ga sa prijateljima kako bi i njima neko pomogao.