FIZIKALNA TERAPIJA U VAŠEM DOMU (BEOGRAD)

logo

FIZIOTERAPIJA I KIROPRAKTIKA

FIZIOTERAPIJA I(li) KIROPRAKTIKA

Fizioterapija i kiropraktika

Fizioterapija ili kiropraktika - u čemu je uopšte razlika?

Fizikalna terapija i kiropraktika imaju neke sličnosti. Obe discipline tretiraju ili kontrolišu bol i ukočenost tela.
Fizioterapiju i kiropraktiku praktikuju licencirani profesionalci edukovani u ovim oblastima. Ipak, pristup lečenju i stanja kojima se ove discipline bave se razlikuju.
U ovom članku ćemo detaljno pojasniti sličnosti i razlike fizioterapije i kiropraktike. Koji su benefit fizikalne terapije? A koji su benefiti kiropraktike?

Ako vas boli nešto u telu, evo kako da znate da li vam treba fizioterapeut ili kiropraktičar.

Fizioterapija i kiropraktika – sličnosti

Fizioterapeuti i kiropraktičari imaju slične ciljeve kada je u pitanju zdravlje pacijenata.

Neke od sličnosti fizikalne terapije i kiropraktike su:

-Obe discipline se bave kontrolom fizičkog bola i neprijatnosti korišćenjem neinvazivnih, nehirurških tehnika.

-Obe se služe manualnom terapijom. Dakle, koriste specifične pokrete i poteze rukama prilikom tretiranja određenih fizičkih stanja.

-Obe procenjuju simptome i stanje pacijenta na osnovu medicinske istorije. Zatim, na osnovu pregleda i određenih testova.

-I fizioterapeut i kiropraktičar su licencirani medicinski tehničari - lekari, sa godinama edukacije, obuke i prakse.

Ključne razlike fizioterapije i kiropraktike

Da bismo pojasnili razlike napravićemo mali pregled osnovnih postulata ovih terapeutskih disciplina.

Fizikalna terapija i rehabilitacija:

Jedan od osnovnih ciljeva fizioterapije je pokret bez bola. Metode fizikalne terapije i rehabilitacije fokusiraju se na prevazilaženje problema koji se javljaju u kretanju i pokretu. S druge strane, rehabilitacija se bavi restoracijom tela i pokreta.
Dakle, telesnim oporavkom od posledica: operacija, povreda, preloma i drugih trauma. Fizikalna terapija se služi mnogim, kompleksnim metodama terapeutskih stimulacija i vežbanja tela. U isto vreme, koristi se istezanjima i funkcionalnim vežbama kako bi unapredila mobilnost i samostalnost pacijenta (ukoliko je to moguće). I na kraju, da napomenemo još jedan detalj – fizioterapeut može da radi u bilo kojoj medicinskoj ustanovi.

Fizioterapija Beograd - Sprovodi se redovno u bolnicama i rehabilitacionim centrima. Ipak, sve češće se praktikuje i fizikalna terapija kod kuće ili u fitness centrima.

Kiropraktika

Glavni ciljevi kiropraktičara su: oslobađanje od bola i regulisanje dislocirane kičme ili udova. Ova disciplina se fokusira pre svega na pitanja i probleme bola u leđima, vratu i pridruženim bolovima (ili stanjima) u rukama ili nogama. Kiropraktika u praksi podrazumeva manipulaciju i podešavanje delova tela, i njihovo vraćanje na mesto, kako bi se telo samo oporavilo. Sesije kiropraktike obično se odvijaju u specijalizovanim prostorijama koje su opremljene spravama za izvođenje pomenutih manipulacija i regulaciju fizičkih disbalansa.

ŠTA TAČNO RADI FIZIOTERAPEUT?

Za fizioterapijom imaju potrebu mnogi zdravi ljudi koji pate od sportskih povreda, specifičnih fizičkih stanja, posledica sedentarnog načina života itd. Zatim, fizioterapija se bavi tretiranjem različitih akutnih fizičkih stanja nakon trauma.
Uspešno se bavi i lečenjem fizičkih smetrnji nastalih usled različitih zdravstvenih stanja. Ovakve posledice na fizičko zdravlje mogu ostaviti moždani ili srčani udar. Zatim, neurološki poremećaji i oboljenja: Parkinsonova bolest ili multipla skleroze…
Koji god da je problem u pitanju: fizioterapeut se fokusira na poboljšanje mobilnosti pacijenta. I, (u)koliko je to moguće – njegove veće nezavisnosti.

Cilj vašeg fizioterapeuta je uvek: najbolja moguća funkcionalnost. On će proceniti vaše tegobe, i osmisliti program koji odgovara vašim simptomima i potrebama. Zadavati zadatke i izazove, i podržavati vas kroz ceo tok terapije.

Fizikalne terapija može uključiti:

 • Evaluaciju fleksibilnosti, pokreta i nivoa bola.

 • Vežbe, istezanja i manuelnu manipulaciju sa ciljem osnaživanja i boljeg kretanja.

 • Edukaciju: O posturi (držanju) u različitim pozama i položajima tela. Kako se kretati, uz izbegavanje loših navika i kompenzacija pokreta. Kako funkcionisati sa minimumom bola, i kako sprečiti povrede.

 • Magnetoterapiju, elektroterapiju, shockwave, ultrazvučnu terapiju, i dr. modalitete koji mogu uticati na smanjenje bola, i podstiču telo na regeneraciju.

 • Savete kako da ostanete aktivni i zdravi. Preporuke kako da unapredite svoje fizičko zdravlje. Edukaciju o prevenciji padova i povreda.

 • Uvek je potreban više od jednog termina fizikalne terapije kako biste osetili boljitak.

Da li postoje različite vrste fizikalne terapije?

Postoje različite metode. Sami fizioterapeuti se mogu specijaliizirati za jednu ili više oblasti. Tako postoje fizioterapeuti eksperti za sportske povrede ili npr. stručnjaci za rehabilitaciju i kontrolu neuroloških stanja, i drugo. Fizioterapeut se može opredeliti za rad sa decom ili sa starijim ljudima.

   1. ŠTA RADI KIROPRAKTIČAR?

Kiropraktičar je licencirani profesionalac koji se služi manuelnim ili drugim manipulativnim tehnikama kako bi smanjio inflamaciju (odn. upalnu) u telu. Filozofija iza kiropraktičke nege je da: telo može samo da zaceli, uz adekvatan položaj i stimulaciju samog kiropraktičara. Kao i fizioterapija, kiropraktika se ne služi lekovima ili hirurgijom. Naprotiv, obe tehnike mogu biti dobra alternativa. Kiropraktičari pokrivaju brojna telesna stanja ljudi različitih godina. Ipak, fokus ove terapeutske discipline je u muskuloskeletalnom i nervnom sistemu.

  1. Na pregledu, kiropraktičar će:

-Proceniti simptome na osnovu fizičkog pregleda i testa

-Izvršiti određena telesna podešavanja koristeći se tehnikama poput: (npr.) spinalne manipulacije, kako bi smanjio bol i inflamaciju,

-Razmotriti i druge oblike terapije.

-Predložiti određene vežbe ili promene u načinu života.

Zašto kiropraktičar?

Ukoliko patite od: bola u leđima, vratu, pojedinim zglobovima ili mišićima, ili imate uporne glavobolje (migrene), kiropraktičar je možda opcija za vas.

FIZIKALNA TERAPIJA ILI KIROPRAKTIKA – za koju se terapiju odlučiti?

Ovo u najvećoj meri zavisi od fizičkog stanja i problema koji imate. Ili od vaših specifičnih potreba. I fizioterapija i kiropraktika se bore protiv bola koristeći neinvazivne terapeutske tehnike. S jedne strane, fizikalna terapija se bavi telom kao celinom. Radi na mehanizmima kretanja, pokreta i funkcija celokupnog tela. Fizioterapeut radi sa ljudima kako bi im omogućio bolje kretanje, veću samostalnost i manje bola. S druge strane, kiropraktičar se fokusira na poremećaje i položaje muskuloskeletalnog sistema. Pronalaženjem balansa i podešavanjima kiropraktičar postavlja delove tela u adekvatan položaj kako bi stimulisao proces zaceljenja.

Fizioterapija vs Kiropraktika:

1. Fizikalna terapija pokriva vše aspekata fizičkog zdravlja.

Dok se kiropraktika fokusira na nervni, skeletni sistem, i mišiće koji omogućavaju pokret, sa fokusom na kičmi. Fizikalna terapija se bavi širokim spektrom stanja i bolesti koje uzrokuju akutni/hronični bol, ili koji negativno deluju na kretanje, ravnotežu, pokrete tela...

2. Fizioterapeuti su i kiropraktičari.

Šta to znači? Zapravo, profesionalni fizioterapeut poznaje i tehnike manipulacije kojima se služe kiropraktičari. Osim toga, fizioterapeut se služi nizom drugih tehnika poput: kineziterapije, akupresure itd. Za razliku od kiropraktičara, fizioterapeuti insistiraju na stvaranju terapeutskog programa delovanja na telo kako bi u totalu bilo snažnije i zdravije.

3. Kiropraktika je dobra, ali nije za svakog.

Iako se ne bave samo kičmom, kiropraktičarima je glavni metod terapije upravljanje i podešavanje skeleta i mišića. Kiropraktika se često koncetriše samo na probleme kičme, te tako ponekad ne sagledava celu sliku problema koji pacijent može imati. Fizioterapeuti znaju kako telo funkcioniše kao celina i tako ga i tretiraju. Ovakav pristup omogućava fizioterapeutu da ispravi i slabosti ili povrede kojih pacijent možda nije svestan. Čime se deluje na sveukupan boljitak telesnog zdravlja.

4. Kiropraktika nije za svakog (II deo).

Neki pacijenti ne reaguju dobro na tehnike kiropraktike. Ne zato što ona nije dobra, nego zato što njene tehnike ne odgovaraju njihovom zdravstvenom i fizičkom stanju. Na primer, neke povrede ili fizički nedostaci mogu biti pogoršani ukoliko se previde prilikom kiropraktičarskog pregleda i tretmana. Fizikalna terapija se oslanja na nalaze ultrazvuka, rendgena i magnetne rezonance pre bilo kakve terapije. Tako se terapija uvek prilagođava pacijentu i specifičnom problemu. A povrede i fizički nedostaci ne prolaze neopaženo. Čak i ako imate problem sa kičmom, možda je fizikalna terapija bolja opcija jer će se fizioterapeut pri pregledu uveriti da ništa u vašem telu ne doprinosi tom problemu, i uposliti nešto nežnije tehnike lečenja.

______________________________________________________________________

  1. Zašto ljudi guglaju: Fizioterapija Beograd? Ili: fizikalna terapija u kući?

Zato što je ona najbolji izbor terapije ukoliko:

Imate ograničenu pokretljivost tela usled: povrede, operacije, preloma/istegnuća/išćašenja ili druge traume. Ukoliko se nalazite u pripremnom, preoperativnom periodu. Možda osećate bolove ili slabost pri kretanju. Želite da budete u formi i radite na održavanju svog fizičkog zdravlja. Ukoliko treba da povratite snagu ili kondiciju usled zdravstvenog stanja poput: osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, MS, Parkinsonove bolesti, moždanog ili srčanog udara, hronične obstruktivne bolesti pluća itd. Za sva pitanja i konsultacije slobodno nas kontaktirajte.

Fgym - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Tim Co- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Maximum Effect - saradnik Fizioterapeuta Nikole Sucevica Kujka- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Chiper- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Dr. Stepić - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Ukoliko smatrate da je koristan podelite ga sa prijateljima kako bi i njima neko pomogao.