FIZIKALNA TERAPIJA U VAŠEM DOMU (BEOGRAD)

logo

PRELOM PODLAKTICE

PRELOM PODLAKTICE

PRELOM PODLAKTICE – ŠTA TREBA DA ZNATE?

Podlaktica se sastoji od dve kosti – radijusa i ulne. Kost koju nazivamo radijus nalazi se sa strane palca, a ulna sa strane malog prsta.

Kada govorimo o prelomima kostiju ruke, prelom podlaktice je jedna od najčešćih povreda kod dece. U tom smislu, u anatomiji podlaktice važno je pomenuti i ploče rasta.

To su područja hrskavice blizu krajeva dugih kostiju kod dece i adolescenata. S obzirom da duge kosti tela ne rastu od centra ka spolja, rast se javlja na svakom kraju kosti oko ploče za rast. I radijus i ulna imaju ploče za rast. Tek kada je dete potpuno odraslo, ploče rasta se stvrdnu u čvrstu kost.

 

 

prelom podlaktice

 

GDE SVE MOŽE NASTATI PRELOM PODLAKTICE?

Prelom se može desiti u blizini ručnog zgloba (distalni kraj kosti), u sredini podlaktice ili blizu lakta (proksimalni kraj kosti). Može se dogoditi prelom jedna ili obe kosti. Kosti mogu biti potpuno ili delimično slomljene na bilo koji način – poprečno, po dužini, pa i u više delova. Ukoliko se kost slomi na način da fragmenti kosti vire kroz kožu, ili rana prodre do slomljene kosti, prelom se naziva „otvoreni“ prelom i zahteva hitnu pažnju.

Prelom običnno nastaje:

 • direktnim udarcem koji podrazumeva pad na podlakticu ili direktni udarac nekog predmeta ili
 • indirektnom povredom.

Druga opcija je obično sekundarna u odnosu na sletanje, odn. pad na ispruženu ruku.

Ukoliko mislite da ste slomili podlakticu, prvu pomoć obavezno potražite u hitnoj pomoći dežurne zdravstvene ustanove. Lečenje preloma podlaktice počinje stabilizacijom kostiju i njihovim privremenim ponovnim postavljanjem gipsom ili udlagom.

 

SIMPTOMI PRELOMA PODLAKTICE SU

Koji su simptomi slomljene podlaktice?

 • Trenutni bol u donjoj ruci
 • Očigledni deformitet
 • Otok
 • Modrice
 • Nemogućnost rotacije ruke

Da bi utvrdio da li ste slomili podlakticu, lekar će od vas zatražiti medicinsku istoriju, opis događaja i obaviće fizički pregled. Rendgenski snimak može potvrditi dijagnozu.

prelom radijusa i ulne

Postoji nekoliko vrsta preloma podlaktice:

 • Prelom torusa. Ovo se takođe naziva prelom "kopča". Najviši sloj kosti na jednoj strani kosti je komprimovan, zbog čega se druga strana savija od ploče rasta. Ovo je stabilan prelom, što znači da su slomljeni komadi kosti i dalje u položaju i da se nisu razdvojili (pomerili).
 • Prelom metafize. Prelom je preko gornjeg ili donjeg dela osovine kosti, ne utiče na ploču rasta kod dece.
 • Prelom Greenstick-a. Prelom tipa zelene grane, kako se ponekad naziva, proteže se kroz deo kosti, što dovodi do savijanja na drugoj strani.
 • Prelom Galeazzi ili Galeaci. Povreda je koja utiče na obe kosti podlaktice. Obično postoji pomeren prelom u radijusu i dislokacija lakatne kosti na zglobu, gde se radijus i ulna spajaju.
 • Monteggia fraktura ili Monteđijev prelom podlaktice. Je povreda utiče na obe kosti podlaktice. Obično postoji prelom lakatne kosti, a vrh (glava) radijusa je dislociran. Ovo je veoma teška povreda i zahteva hitnu negu.
 • Prelom ploče rasta. Kako i sam naziv kaže, ovaj prelom se javlja na ili preko ploče rasta. U većini slučajeva, ova vrsta preloma se javlja u ploči rasta poluprečnika blizu zgloba. Pošto ploča za rast pomaže u određivanju buduće dužine i oblika zrele kosti, ova vrsta preloma zahteva hitnu pažnju.

 

PRELOM PODLAKTICE LEČENJE I TERAPIJA

Lečenje preloma podlaktice je skoro uvek operativno, ali se neoperativno lečenje može koristiti u specifičnim slučajevima — obično za izolovani prelom ulne.

 

NEOPERATIVNI TRETMANI SLOMLJENE PODLAKTICE

Stabilan, jednostavan i izolovan prelom lakatne kosti (sekundarni u odnosu na direktan udarac) može se lečiti gipsom u trajanju od oko četiri do šest nedelja. Vaš lekar će pažljivo pratiti vaš napredak rendgenskim snimcima kako bi osigurao nepomeranje preloma i pravilno zarastanje kosti. Za to vreme nije dozvoljeno dizanje tegova i nošenje.

Nakon skidanja gipsa, počećete sa fizikalnom terapijom specifičnim vežbama kako biste povratili puni opseg pokreta lakta i ručnog zgloba i rotaciju podlaktice. Vaš lekar će vam sve više dozvoliti da dižete teret u zavisnosti od toga kako vaš prelom zarasta.

HIRURŠKI TRETMAN PRELOMA

Operacija se izvodi u većini slučajeva slomljene podlaktice i obično se izvodi kroz jedan ili dva reza na različitim nivoima i stranama podlaktice. Prelomi se smanjuju i drže zajedno sa pločama i zavrtnjima. Nakon operacije vaša podlaktica će biti stavljena u kratku udlagu radi udobnosti i zaštite. Neće vam biti dozvoljeno da podignete težinu šest nedelja nakon operacije.

 

operacija preloma podlaktice

REHABILITACIJA

Oporavak slomljene podlaktice zavisi od težine povrede. Kostima podlaktice obično treba tri do šest meseci da potpuno zacele. Što je vaša povreda teža, oporavak može biti duži.

Rehabilitacija obično počinje nakon nekoliko nedelja zarastanja. Ponekad još uvek možete koristiti gips ili protezu tokom početnih faza fizikalne terapije. Fizikalna terapija će se fokusirati na vežbe snage i opsega pokreta.

FIZIOTERAPIJA ZA PRELOM PODLAKTICE

Kada dugo nosite gips, zglobovi unutar gipsa postaju ukočeni, a mišići slabe. Iako se opseg pokreta i snaga mogu postepeno vraćati dok koristite podlakticu, povratak je veoma spor i često nije potpun. Ovo može dovesti do toga da i jednostavni radni zadaci, kao što je okretanje kvake na vratima, postanu veoma teški. Fizikalna terapija može olakšati povratak opsega pokreta u zglobovima i mišićne snage i osigurati da po povratku vežbanju budete izloženi minimalnom riziku od daljih povreda.

Fizioterapijski tretman preloma može uključivati:

 • Manipulaciju / mobilizaciju
 • Programe vežbi – individualni plan prema potrebama pacijenta odn. tipu preloma
 • Rehabilitacija za sportske povrede
 • Masaža

 

Šta ne treba da radim ako imam prelom radijusa i/ili ulne?

Ne bi trebalo da koristite povređenu ruku dok to ne odobri lekar. Pored toga, trebalo bi da izbegavate sve aktivnosti koje mogu povećati dotok krvi u povređeno područje. To uključuje vruće tuširanje, trljanje toplote, masažu i konzumaciju alkohola. Ovo može povećati krvarenje i oticanje oko slomljenih krajeva kosti i potencijalno odložiti vaš oporavak.

Prelom podlaktice možda deluje lakše nego što jeste. Zapravo sama činjenica da je lečenje preloma ruke ove vrste uglavnom operativno govori o ozbiljnosti ove povrede.

 

ruka u gipsu

Neke od mogućih komplikacija preloma podlaktice su:
 • Infekcija. Postoji rizik od infekcije pri bilo kojoj operaciji, bilo da je u pitanju prelom podlaktice ili neke druge kosti.
 • Oštećenje nerava i krvnih sudova. Postoji manji rizik od povrede nerava i krvnih sudova oko podlaktice. Iako je neka privremena utrnulost uobičajena odmah nakon povrede, ako osetite upornu utrnulost ili peckanje u prstima, obratite se svom lekaru.
 • Sinostoza. Retka komplikacija koja predstavlja zarastanje između dve kosti podlaktice koštanim mostom poznatim kao sinostoza. Ovo može smanjiti rotaciju kostiju i sprečiti potpuno kretanje ruke.
 • Nezarastanje preloma. Operacija ne garantuje zarastanje preloma. Ako prelom ne zaraste, možda će vam trebati dalja operacija.
 • Prelom se može razdvojiti, ili se zavrtnji, ploče ili šipke mogu pomeriti ili slomiti. Ovo se može desiti iz različitih razloga, uključujući:

Pacijent ne poštuje uputstva nakon operacije. Kada postoje zdravstveni problemi koji usporavaju zarastanje. Ako je u pitanju otvoreni prelom, zarastanje je često ide sporije. Infekcije takođe mogu usporiti ili sprečiti zarastanje.

 

 • Ukočenost. U zavisnosti od težine i lokacije preloma, možete razviti ukočenost u laktu ili zglobu. možete izgubiti sposobnost da potpuno rotirate dlan gore-dole.
 • Dosadni ili bolni implantati. Ploče postavljene na kosti mogu izazvati nelagodnost, posebno kada su postavljene na ivicu lakatne kosti, koja se nalazi neposredno ispod kože. Kada se prelom u potpunosti zaleči, ploče se mogu kasnije ukloniti.
 • Najčešća komplikacija tokom neoperativnog lečenja je gubitak redukcije. To znači da se krajevi kostiju na mestu preloma udaljavaju jedan od drugog. Ovo može zahtevati operaciju. Ako nastavite sa neoperativnim lečenjem, možete osetiti ukočenost sa ograničenom mogućnošću rotiranja dlana nagore i nadole.
POZOVITE NAS

Shvatite simptome ili znake preloma podlaktice ozbiljno, i potražite stručnu pomoć lekara. Budite odgovorni prema svom telu i poštujte očekivano vreme rehabilitacije koje su prepisali lekar i fizioterapeut. Iako ozbiljan, prelom podlaktice se sanira, a fizikalna terapija i rehabilitacija su tu da vrate pun pokret, snagu i funkcionalnost. U sigurnim ste rukama.

Fgym - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Tim Co- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Maximum Effect - saradnik Fizioterapeuta Nikole Sucevica Kujka- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Chiper- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Dr. Stepić - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Ukoliko smatrate da je koristan podelite ga sa prijateljima kako bi i njima neko pomogao.