FIZIKALNA TERAPIJA U VAŠEM DOMU (BEOGRAD)

logo

PRELOM RUKE - OPORAVAK POSLE PRELOMA RUKE

Prelom ruke se definiše kao delimična ili potpuna pukotina u kosti. Prelom ruke može biti manji – sa malim pomeranjem kosti ili bez njih. Teži prelom ruke podrazumeva potpuno pomeranje dva kraja kosti, što zahteva operaciju kako bi se ruka ponovo poravnala. Poznato nam je svima da u podeli preloma postoje zatvoreni. i otvoreni prelomi pod kojima puca koža (njih, takođe nazivamo složenim prelomima).

Prelom rukeSLOMLJENA RUKA – POLOMLJENA KOST

Kada kažemo slomljena ruka, podrazumevamo prelom jedne od tri glavne kosti ruke. Humerus se nalazi u nadlaktici, u predelu između ramena i lakta. Radijus i ulna se nalaze u se nalaze u podlaktici, u predelu između lakta i ručnog zgloba.

PRELOM RUKE – UZROK I POSLEDICE

Prelom ruke, ručnog zgloba ili prelom podlaktice, neke su od najčešćih akutnih, odnsno iznenadnih, povreda izazvanih traumama. Posledice se takođe najčešće mogu videti odmah, a potvrditi rendgenskim snimkom.

Najčešći uzrok preloma ruke je direktna trauma.

 • Sletanje i stavljanje težine tela na ispruženu ruku
 • Primanje udarca od teškog predmeta
 • Ulazak u saobraćajnu nesreću koja primenjuje direktnu silu na ruku
 • Učešće u sportu ili drugim aktivnostima sa jakim uticajem sile, takođe može biti uzrok preloma ruke.

U ovim scenarijima, lokacija sile, ugao pada i vaše godine igraju ulogu u tome gde dolazi do preloma i njegove težine.

PRELOM RUKE SIMPTOMI

 • Iznenadni, oštar bol u ruci
 • Otok i osetljivost na mestu povrede
 • Modrice
 • Vidljiv deformitet kostiju u ruci
 • Nemogućnost pomeranja ruke bez bolova
 • I drugi, komplikovaniji simptomi u skladu sa složenošću samog preloma (npr. kod otvorenog preloma).

DIJAGNOZA PRELOMA RUKE

U slučaju da je došlo do povrede i potencijalne frakture, rendgenski snimak će biti od suštinskog značaja za pravilnu dijagnozu. Kost se može slomiti na različite načine, uzrokujući komplikacije ili sekundarna stanja koja će vaš lekar tražiti na samom snimku.

PRELOM RUKE I KOMPLIKACIJE

 • Stanja koja mogu biti povezana sa prelomom ruke uključuju:
 • Prelom u kome je koja je slomljena na nekoliko delova
 • Dislokacija:  kada kost nije pravilno postavljena u zglobu – u ručnom zglobu, laktu ili ramenu)
 • Prelom samo na jednoj strani kosti – s ovim se često srećemo kod dece.
 • Kada kost zarasta u nepravilnom položaju
 • Komplikacija kada se krajevi slomljene kosti ne spoje kako treba
 • Povreda ploče rasta: kod dece, oblasti na krajevima kostiju (blizu zgloba) su odgovorne za rast kosti dok se dete razvija. Ako je ploča za rast povređena u slučaju preloma ruke, od suštinskog je značaja za budući razvoj da se osigura da se ploča za rast ponovo poravna i pravilno zaraste.

PRELOM RUKE  OPORAVAK

Prvi korak je adekvatno lečenje. Najčešći tok lečenja preloma ruke je takozvano saniranje ili smanjenje preloma. To podrazumeva ponovno poravnanje kosti(ju) i gipsanje kako bi se imobilizirao zglob i dalo vremena kostima da zarastu.

Kod težih preloma, nekada je potrebna operacija da bi se kosti pravilno poravnale. Za pravilno držanje kostiju na mestu mogu se koristiti i specijalne igle, šrafovi ili žice. Koliko je potrebno ostati u imobilizaciji i mirovanju, koliko kretanje treba ograničiti, zavisi od težine preloma.

prelom ruke rendgenski snimak

FIZIKALNA TERAPIJA PRELOMA RUKE

Nakon što ga lekar odobri, treba započeti program fizikalne terapije kako bi se preokrenuli efekti imobilizacije i vratilo kretanje ruke. Kod ozbiljnijih preloma, oporavak može potrajati duže. Formalna terapija i usaglašenost sa opsežnim kućnim programom rehabilitacije preloma su od suštinskog značaja za obnavljanje funkcija ruke.

REHABILITACIJA PRELOMA RUKE

Čime se bavimo u rehabilitaciji preloma fizikalnom terapijom?

Imobilizacija nakon preloma ruke može imati štetne efekte koji se mogu poboljšati ili potpuno minimizirati adekvatnim programom fizikalne terapije. Neki od nuspojava imobilizacije ruke uključuju:

 • Omekšavanje zglobne hrskavice
 • Skraćivanje i atrofija muskulotendinoznih jedinica
 • Smanjena cirkulacija
 • Gubitak aktivnog i pasivnog kretanja
 • Slabost

OPORAVAK NAKON PRELOMA KOSTI RUKE

Je kao I uvek individualna stavka. Pre detaljnog uvida u vaše stanje (rendgenski snimak, godine, ostali zdravstveni detalji) i dozvole vašeg lekara – prognoze za potpuni oporavak mogu biti samo okvirne, iz našeg višegodišnjeg iskustva. Fizikalna terapija nije egzaktna, ali jeste savršena metoda za oporavak i saniranje preloma ukoliko fizioterapeut i pacijent sarađuju na visokom nivou,

TEHNIKE REHABILITACIJE

Kada kažemo rehabilitacija, ona počinje od same imobilizacije ruke. Bilo da se radi o prelomu ručnog zgloba, ramena ili lakta, ona predstavlja optimalno opterećenje i podršku obnavljanju normalnih odnosa tkiva radi poboljšanja pokreta, snage i sposobnosti obavljanja funkcionalnih aktivnosti svakodnevnog života.

FIZIKALNA TERAPIJA PRELOMA RUKE

Ručna terapijska tehnika: ručna nega uključujući masažu mekih tkiva i mobilizaciju zglobova od strane fizioterapeuta da bi se modulirao bol i smanjila iritacija mekog tkiva ili tetiva i obnovila normalna mehanika zglobova i opseg pokreta.

Terapeutske vežbe za prelom ruke – uključujući vežbe za poboljšanje snage i performansi kostiju ruku i okolnih mišića.

Neuromuskularna redukacija – za vraćanje stabilnosti, početak ponovne obuke gornjeg ekstremiteta, poboljšanje stabilnosti proksimalnog zgloba i poboljšanje tehnike i mehanike pokreta,

TERAPEUTSKI MODALITETI

Pored pomenutih tehnika, terapija može uključivati upotrebu ultrazvuka, električne stimulacije, leda, hladnoće i lasera. Što su neke od pozntih tehnika za smanjenje bolova, poboljšanje pokretljivosti i smanjenje upale ruke i okolnih mišića i tetiva.

FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI

Razvoj kućnog programa fizikalne terapije preloma treba da uključuje vežbe jačanja, istezanja i stabilizacije. Veoma su značajna sva uputstva koja daje fizioterapeut a koja mogu pomoći osobi da obavi svakodnevne zadatke i napreduje na sledeći funkcionalni nivo.

AKO STE POLOMILI RUKU ŠTA RADITI?

Prva linija lečenja, kako da pomognete sebi jeste: upotreba lekova protiv bolova (u koliko smete i imate ih pri sebi), makar amaterska imobilizacija, odmor i led (nikad direktno na povredu!). Drugi korak je odlazak na pregled kako bi se ustanovio prelom, težina situacije i kako bi se primenila adekvatna terapija.

KOLIKO SE NOSI GIPS?

ZARASTANJE PRELOMA RUKE?

KOLIKO TRAJE OTOK POSLE GIPSA?

Ne žurite.

Brzina oporavka i prognoza oporavka od preloma zgloba, lakta ili ramena zavisiće od brojnih faktora. To su:

Ozbiljnost – Manji prelomi dobro prolaze imobilizacijom i disciplinovanom fizikalnom terapijom. Teži prelom ruke nekada zahteva operaciju ili utiče na integritet zgloba i, samim tim, zarastaju duže. Tada često pacijenti mogu imati zaostalu pokretljivost i deficit snage.

KOLIKO IMATE GODINA?

Mlađe osobe se brže oporavljaju i manje je verovatno da će imati rezidualne deficite. Logićno je da kod mlađih ljudi tkiva brže zarastaju, imaju bolju cirkulaciju, kosti su jače su i obično imaju bolji integritet tkiva pre povrede.

DA LI VEŽBATE, KOLIKO SE KREĆETE I KORISTITE RUKE?

Prethodni nivo aktivnosti igra važnu ulogu u oporavku nakon svake vrste povrede. Osobe koje redovno vežbaju, jače su i fleksibilnije, i generalno se lakše i potpunije oporavljaju.

FIZIKALNA TERAPIJA SUČEVIĆ

Poznata je po potpuno individualnim programima terapije i rehabilitacije svih vrsta preloma i postoperativnih stanja. Ukoliko vam je potreban fizioterapeut, i želite brži, zaista siguran, bezbedan oporavak od preloma – obratite nam se. Višegodišnje iskustvo, brojni zadovoljni pacijenti i stalni korisnici tu su da vas uvere u delotvornost kućne fizikalne terapije i naših metoda.

Pozovite nas!

Fgym - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Tim Co- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Maximum Effect - saradnik Fizioterapeuta Nikole Sucevica Kujka- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Chiper- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Dr. Stepić - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Ukoliko smatrate da je koristan podelite ga sa prijateljima kako bi i njima neko pomogao.