FIZIKALNA TERAPIJA U VAŠEM DOMU (BEOGRAD)

logo

TAKTIKE U PRIMENI FIZIKALNE TERAPIJE

TAKTIKE U PRIMENI FIZIKALNE TERAPIJE

 

Koje su to najvažnije taktike fizioterapije koje čine da ona bude zaista efektna?

Kada govorimo o taktikama primene fizikalne terapije, znajući efekte i indikacije pojedinih metoda terapije, Vaš fizioterapeut se odlučuje za prikladne metode kojima raspolaže. Budući da u mnogim slučajevima proces fizikalnog lečenja i osposobljavanja može potrajati mesecima, potrebno je kreirati i adaptirati taktiku i kontrolisati efikasnost terapije. Fizioterapeut modifikuje pristup lečenju u skladu sa dinamikom regeneracije povređenih tkiva i ispoljenom simptomatologijom. Veliku prednost predstavlja široki dijapazon procedura i pristup savremenoj aparaturi za termo, hidro, elektro, sono i magnetoterapiju kao i upotreba vakuma i lasera. Međutim, odlični rezultati mogu se postići i ako raspolažemo skromnijom opremom i mogućnostima – adekvatnim planom terapije.

TKIVA ''UČE''

Poznato je da većina fizikalnih metoda, naročito elektroterapije, stvaraju naviku tkiva na dugotrajne ponavljane seanse. To je razlog da se serije jedne iste metode ograničavaju na 10 – 15 aplikacija. Posle toga sledi pauza od dve do tri nedelje da bi se tkiva „odmorila“. To se čini da bi ona ponovo odgovorila na fiziklane nadražaje iste metode. Da u pauzama ne bi dolazilo do prekida u fizikalnim nadražajima i efektima, za to vreme se uvode i primenjuju serije aplikacija drugih metoda od kojih su se tkiva u međuvremenu „odmorila“. Tako se održava optimalni efekat fizikalne terapije kroz čitavo vreme osposobljavanja.

taktike fizioterapije

TAKTIKE FIZIOTERAPIJE I PRIMENA VIŠE METODA

Drugi važan faktor za taktiku fizikalne terapije je da paralelna svakodnevna primena više sličnih metoda ima manje efekta nego sukcesivna primena po 1 – 2 procedure. Još jednom, razlog je navika tkiva na ponavljene nadražaje. S toga, istovremenu primenu mnogo metoda fiikalne terapije treba smatrati stručnom greškom.

Ovo su samo neki od principa primene taktika fizioterapije. U praksi se sve individualno prilagođava klijentu, uz kontinuiranu procenu napretka.

Fgym - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Tim Co- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Maximum Effect - saradnik Fizioterapeuta Nikole Sucevica Kujka- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Chiper- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Dr. Stepić - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Ukoliko smatrate da je koristan podelite ga sa prijateljima kako bi i njima neko pomogao.