logo
+381 69 01 60 267sucevicnik@yahoo.com

Cenovnik

Fizikalna terapija aparaturno

2500.00 RSD

FIZIKALNA TERAPIJA APARATURNO

Usluge fizioterapije kombinovane sa aparatima. Renomirani proizvođač Astar. Laseroterapija, ultrazvuk, magnetoterapija, elektroterapija.

Fizikalna i kineziterapija

3000.00 RSD

KOMBINOVANE TEHNIKE – KINEZITERAPIJA I FIZIKALNA TERAPIJA

Kineziterapija je vrsta fizikalne terapije koja se karakteriše korišćenjem pokreta kao metode lečenja. Usluga kinetziterapije kombinovano sa drugim metodama fizikalne terapije. 

Kineziterapija, vežbe

2500.00 RSD

KINEZITERAPIJA

Usluga kineziterapije. Različite vežbe kineziterapije uz nadzor i stručnu pomoć fizioterapeuta. Vežbe koje se obavljaju mogu biti aktivne i pasivne. Kineziterapija se može kombinovati sa drugim tehnikama  fizikalne terapije u cilju brže i uspešnije rehabilitacije.

Pregled lekara specijaliste

5000.00 RSD

PREGLED LEKARA SPECIJALISTE

Pored fizikalne terapije i rehabilitacije prilagođene Vašim potrebama, moguće je organizovati i pregled sledećih specijalista: fizijatra, neurologaortopeda, dečjeg ortopeda i kardiološki pregled.

Previjanje i obrada rane

3000.00 RSD

PREVIJANJE I OBRADA RANE

Usluga obrade, nege i previjanja rane. Sterilna, sigurna nega rana. Po potrebi pacijenta i do zarastanja. 

Davanje injekcija

1000.00 RSD

DAVANJE INJEKCIJA

Usluga davanja injekcija. Obavezno morate imati nalog Vašeg lekara i odobrenje za primanje injekcija u kućnim uslovima.

Kardiološka rehabilitacija

2500.00 RSD

Program namenjen osobama u različitim fazama oporavka nakon infarkta srca ili neke od kardiokirurških intervencija. Terapija sa uspehom tretira i simptome bolesti srca i krvnih sudova.

Manuelna terapija

2500.00 RSD

Manuelna terapija tretira različite uzroke i vrste bola u kičmenom stubu, meka tkiva i koštane strukture. Mobilizacija i manipulacija su najefikasnije tehnike manuelne terapije kojima možemo delovati na restauraciju pokreta i funkcionalnosti tela.

Neurološka rehabilitacija

2500.00 RSD

Terapija deluje na ublažavanje tegoba kod bolesti kao što su: Multipla skleroza, Parkinsonova bolest, na saniranje posledica moždanog udara ili postoperativnih trauma.

Ortopedija i traumatologija

2500.00 RSD

Fizikalna terapija kao vid neoperativnog lečenja i terapijska grana namenjena pripremi ili rehabilitaciji od hirurških intervencija i komplesknih povreda telesnog sistema.

Reumatska oboljenja

2500.00 RSD

Fizikalna terapija koja se bavi očuvanjem funkcije lokomotornog sistema, usporavanjem napredovanja bolesti, ublažavanjem bola i radom na boljoj pokretljivosti tela.

Simptomi starenja

2500.00 RSD

Stručno formulisana i isplanirana fizička aktivnost u može unaprediti Vašu fizičku kondiciju i osigurati Vam bolji kvalitet života, bez obzira na godine ili zdravstveno stanje.

Zdravstveni Fitness

2500.00 RSD

Terapeutski, funkcionalni način vežbanja koji podjednako deluje na posledice savremenog, sedentarnog načina života kao i na zdravstvene probleme koji se loše odražavaju na kondiciju i mobilnost čoveka

Sportska medicina i rehabilitacija

2500.00 RSD

Čuvanje zdravlja ljudi koji se profesionalno ili rekreativno bave sportom, prvenstveno kroz terapiju, rehabilitaciju i prevenciju sportskih povreda.

0-02-04-1e7cecea227ae0cf6a16f7df68bc419ba4d3039b8c939405e938b3b56b68ee56_e86ffb35 0-02-04-145fbe6f875d75100b5af8ce0d5147825c5c1442bf816afba47cf3044f7dd2a8_4c592eb5 0-02-04-9b010346093752e3a32b2474e373ab40c254364ee31df9cde4e6ec30948c59a8_282311f5 0-02-04-a9f095b00da3483178a5f3f72293d853de5b6eb17d8d5725bc169808b2888916_ac354547