FIZIKALNA TERAPIJA U VAŠEM DOMU (BEOGRAD)

logo

Sportska medicina

SPORTSKA MEDICINA

Osnovni cilj sportske medicine je očuvanje zdravlja ljudi koji se profesionalno ili rekreativno bave sportom. Fizikalna terapija oslanja se na različite oblike terapije i rehabilitacije, i prevenciju sportskih povreda. Važan aspekt sportske medicine je i unapređenje psihofizičkih sposobnosti (kondicija, izdržljivost, snaga, pokretljivost), neophodnih za ostvarenje dobrih takmičarskiih rezultata.

Povrede u sportu

Sportska rehabilitacija je veoma važan deo fizikalne terapije. Takmičarski duh i želja za boljim rezultatima vrlo često rezultiraju povredom lokomotornog sistema. Makar na neko vreme, povrede mogu sprečiti i najbolje sportiste od takmičenja ili daljeg treniranja. Zadatak fizioterapeuta je da pravilnom sportskom rehabilitacijom ubrza oporavak povređenog tkiva. Drugi korak je povratak forme na nivo pre povrede, uz prevenciju ponovnog povređivanja.

Kome je namenjena sportska rehabilitacija?

Pristup rehabilitaciji prilagođava se u potpunosti svakom klijentu bilo da je on profesionalni sportista ili rekreativac. No, bez obzira kome je namenjena, sportska medicina zahteva multidisciplinarni pristup. Višegodišnje iskustvo u fizikalnoj terapiji, kineziterapiji i individualnim treninzima su garancija brzog oporavka naših klijenata.

Šta leči sportska medicina?

Neka od stanja kojima se sportska medicina bavi su: povrede ligamenata kolena, povrede meniskusa, teniski lakat, uganuća, frakture… Svaka sportska povreda ima propisan period mirovanja uz primenu obloga, kompresije ili elevacije. Potom sledi fizikalna terapija uz korišćenje magnetoterapije, laseroterapije, elektroterapije i ultrazvučne terapije. Kombinovanjem tehnika fizikalne terapije i kineziterapije, i korišćenjem sofisticiranih medicinskih aparata u tretiranju različitih sportskih povreda, omogućava se brži oporavak. Laseroterapija, magnetoterapija i ultrazvučna terapija sprovode se u Vašoj kući, a služim se aparatima renomiranih proizvođača medicinske opreme – Astar.

Sportske povrede

Povrede su sastavni deo svakog trenažnog procesa. U profesionalnom ili rekreativnom sportu, na takmičenjima, treninzima, ili u fitnes aktivnostima. Neki od uzroka povreda su: loše metode treniranja, loša oprema, neadekvatno ili potpuno odsustvo zagrevanja, kondicioniranja i dr. Fizioterapeuti su sastavni deo svakog sportskog tima i upoznati su sa snagama i slabostima svojih klijenata. To im omogućava da u datoj prilici pomognu na najbolji mogući način. Pažljivom evaluacijom pacijenta fizioterapeut može utvrditi u kojoj meri povreda utiče na njegovu mobilnost, snagu i funkcionalnost. U skladu sa tim parametrima određuje se i individualna terapija.

Tipovi povreda

Sportska medicina tretira muskuloskeletalne povrede – mišića, kostiju, ligamenata, fascija i tetiva. U skladu sa prirodom povreda, sportska rehabilitacija u bliskoj je vezi sa ortopedijom i traumatologijom. U tom smislu, možemo izdvojiti dva različita tipa povrede – makrotraume ili mikrotraume. Odnosno, da razlikujemo pojmove: povrede i oštećenja. Kod fizičkog oštećenja, pacijent se često ne seća vremena i načina njegovog nastanka. S druge strane, kod povrede, koja je često akutnog karaktera, oštećenje može biti i hronično.

Fizikalna terapija

Dva osnovna pravila rehabilitacije sportskih povreda su: 1. povređeni deo tela miruje, dok ostatak tela mora da vežba; 2. taktičan i dinamčan, multidisciplinarni pristup rehabilitaciji je neophodan. Svaka vrsta povrede je rezultat disbalansa između objektivno mogućeg opterećenja tkiva, i stvarnog opterećenja u toku neke vrste napora. Prilikom povrede, najčešće su pogođena meka i potporna tkiva.

Pravila fizikalne terapije

Izbegavati agravaciju povrede. Činjenica: svaka vrsta vežbe, sprovedena na neprofesionalan način, može pogoršati samu povredu. Tajming – neophodno je da se sa rehabilitacijom počne što pre, kada to priroda povrede dozvoli. Nakon povrede, odmor je često neophodan, ali previše odmora može biti pogubno za oporavak. Saradnja – bez komunikacije između fizioterapeuta i klijenta, program neće biti do kraja uspešan. Ključ leži u saradnji i razgovoru o planu, programu i ciljevima rehabilitacije.

Individualizacija

Svaki organiram različito odgovara na povredu i terapiju. Bez obzira na prirodu povrede, individualne psihološke i ćelijske razlike ljudi značajno utiču na reakciju i tempo oporavka pacijenta. U skladu sa tim, terapeutski program mora da prati i odgovara pacijentu. Intenzitet vežbanja mora da predstavlja izazov za pacijenta, ali ne u tolikoj meri da ga povredi. Profesionalni fizioterapeut dobro razume prirodu povreda, bola i fizička ograničenja pacijenata te vešto modifikuje intenzitet vežbi, sa ciljem poboljšanja procesa zaceljivanja.

Fokus na celom telu

Holističko posmatranje pacijenta zahteva od fizioterapeuta da i nepovređeni delovi tela ostanu u formi – funkcionalni. To podrazumeva motivisanje i usmeravanje pacijenta da celim telom bude fokusiran na proces rehabilitacije. Nepovređeni delovi tela moraju održati obim pokreta, snagu, koordinaciju i izdržljivost mišića i zglobova. Ovakav pristup rehabilitaciji omogućava klijentu da psihički i fizički bude pripremljen za naprednije faze rehabilitacije.

Cilj sportske medicine je efikasno sprovođenje lečenja kako bi se povrede i nedostaci sanirali u što kraćem vremenskom roku, a sam pacijent što brže, uspešno vratio treninzima i svakodnevnim aktivnostima. Fizikalna terapija Sučević uspešno sprovodi lečenje i rehabilitaciju sportskih povreda od trenutka povrede do ponovnog vraćanja sportu i treniranju.

Fgym - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Tim Co- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Maximum Effect - saradnik Fizioterapeuta Nikole Sucevica Kujka- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Chiper- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Dr. Stepić - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica