logo
+381 69 01 60 267sucevicnik@yahoo.com

Biografija

BIOGRAFIJA NIKOLA SUČEVIĆ

Srednju medicinsku školu završava 2005. godine. Iste godine stažira na Institutu za reumatologiju u Beogradu.

Studije za strukovnog fizioterapeuta na Visokoj medicinskoj školi u Beogradu završava 2009. godine, diplomskim radom na temu: „Uloga ortoza u posttraumatskoj rehabilitaciji’’ (ocena 10).

Postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, završava 2012. godine (prosečna ocena 9,40), radom na temu „Funkcionalna procena i rehabilitacija pacijenata sa povredom meniskusa“.

Zaposlen kao fizioterapeut u stalnom radnom odnosu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije, u Beogradu, od 2006. godine.

Stručnu praksu i usavršavanje iz oblasti mišićnoskeletne i neurološke rehabilitacije kontinuirano stiče u svim renomiranim ustanovama u Beogradu, i brojnim specijalističkim ordinacijama:

  • Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Physical“ u Beogradu
  • Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Levjon“, specijalizovana za bolesti centralnog nervnog sistema i dečiju cerebralnu paralizu.

Usavršavanje u inostranstvu:

  • Instituto Superiore Osteopatia Milano – Institut za postdiplomske studije: Osteopatska manipulativna medicina – napredni nivo
  • Mulligan Concept Teacher Association: Mulligan Manual therapy A i B – manuelna terapija – mobilizacione tehnike kičmenog stuba i perifernih zglobova.
  • Međunarodni Institut za neurorehabilitaciju: PNF – I, II, i III stepen.
  • IBITA – International Instructors Training Association – Bobath method.
  • FMS – Functional Movement System.
Biografija Nikole Sučevića Nikola Sučević
0-02-04-1e7cecea227ae0cf6a16f7df68bc419ba4d3039b8c939405e938b3b56b68ee56_e86ffb35 0-02-04-145fbe6f875d75100b5af8ce0d5147825c5c1442bf816afba47cf3044f7dd2a8_4c592eb5 0-02-04-9b010346093752e3a32b2474e373ab40c254364ee31df9cde4e6ec30948c59a8_282311f5 0-02-04-a9f095b00da3483178a5f3f72293d853de5b6eb17d8d5725bc169808b2888916_ac354547