Fizikalna terapija u Beogradu na vašoj adresi

Sa razvojem tehnologije, posebno elektronike, aparaturu za fizikalnu terapiju je značajno unapređena. Danas se fizikalna terapija često koristi i tokom perioda oporavka posle operacija, bilo kao samostalan tretman ili kao deo kombinovane terapije.

Kako fizikalna terapija radi za Vas?

Fizikalna terapija se primenjuje kod problema koji ograničavaju pokretljivost i ometaju svakodnevne aktivnosti. Ovaj pristup omogućava olakšanje bola i poboljšava funkcionalnost mišićno-koštanog sistema. 

Nakon detaljnog pregleda, za svakog pacijenta se pravi individualni program terapije. Glavni cilj je smanjiti bol i maksimalno obnoviti funkcionalnost. Takođe, teži se poboljšanju pokretljivosti zglobova, povratku mišićne fleksibilnosti, jačini mišića, izdržljivosti, koordinaciji i ravnoteži.

Fizikalna terapija često uključuje različite oblike vežbanja, kao što su istezanje, jačanje, lakša opterećenja i hodanje. Ponekad se pacijentima preporučuju i vežbe koje mogu izvoditi kod kuće kako bi održali kontinuitet terapije.

Kada se prepisuje fizikalna terapija?

"Sve je u pokretu" - Fizioterapeut Sučević

Fizioterapija, poznata i kao fizikalna terapija, je terapijski pristup koji obuhvata različite vežbe, masaže i fizičke stimulanse kako bi se olakšao bol, poboljšao pokret i ojačale oslabljene mišiće. Lekar će ovu vrstu terapije prepisati u sledećim slučajevima:

Fizikalna terapija sa primenom fizičkih agenasa

Fizikalna terapija podrazumeva i primenu fizičkih agenasa, kao što je elektroterapija (galvanizacija, elektroforeza lekova, dijadinamična struja, TENS – transkutana elektroneurostimulacija, interferentna struja sa vakuum masažom i elektrostimulacija), zatim sonoterapija (ultrazvuk, sonoforeza i magnetoterapija), fototerapija (infracrveni zraci, bioptron terapija i laser terapija), i ostale procedure poput parafina i lekovitog blata. U mom radu je moguće organizovati primenu lekovitog blata iz više Banja u Srbiji ( Bogutovačka, Bujanovačka ). Krioterapiju – terapiju hlađenjem. Kao i sve vrste manuelne terapije. 

fizikalna terapija aparat

Kako fizikalna terapija pomaže?

Fizikalna terapija može poboljšati različite telesne sisteme, uključujući mišićno-skeletni, nervni i kardiovaskularni sistem. Pomaže jačanju mišića, kostiju, srca i pluća, poboljšava funkciju nervnog sistema, koordinaciju i celokupnu pokretljivost. Fizikalna terapija nudi mnoge prednosti, uključujući:

Šta ćemo zapravo raditi?

  1. Vežbe za povećanje obima pokreta i snage. Vežbe za Balans, propriocepciju. 
  2. Istezanje, manuelne tehnike 
  3. Rehabilitacione procedure kako biste Vaše telo stavili u funkcionalan oblik. ( nakon operacije kuka ili amputacije noge )
  4. Uvežbavanje i korišćenje pomagala – Štake, Hodalice i ostala pomagala.

Vaš terapeut će pratiti vaš napredak i prilagoditi vaše tretmane prema potrebi. Vežbe koje vam terapeut nauči možete raditi kod kuće između sesija. To će vam pomoći da ostanete na pravom putu i unapredite svoju kondiciju.

Cena: Fizikalna terapija aparatima

Usluge fizioterapije kombinovane sa aparatima. Aparati PhysioGO renomiranog proizvođača Astar – laseroterapija, ultrazvuk, magnetoterapija, elektroterapija.

Pitali ste nas o fizikalnoj terapiji...

Razlika između fizioterapije, fizikalne terapije i kineziterapije

U osnovi, fizioterapija, fizikalna terapija i kineziterapija se odnose na istu vrstu tretmana, usmerenog na poboljšanje pokreta i funkcionalnosti. Ipak, kineziterapija je lečenje pokretom, gde terapeut koristi različite vrste vežbi kako bi povećao pokret zgloba i ekstremiteta.

Fizioterapija se fokusira na lečenje određenih delova tela i ima za cilj olakšavanje bola i poboljšanje pokreta. Nasuprot tome, okupaciona terapija se usredsređuje na poboljšanje sposobnosti osobe da obavlja svakodnevne zadatke i održava samostalnost u svakodnevnom životu.

Fizioterapija može poboljšati različite telesne sisteme, uključujući mišićno-skeletni, nervni, kardiovaskularni sistem. Pomaže jačanju mišića, kostiju, srca, pluća, poboljšava funkciju nervnog sistema, koordinaciju i celokupnu pokretljivost.

Fizioterapija nudi mnoge prednosti, uključujući olakšavanje bola, poboljšanje pokretljivosti, povećanje koordinacije i snage, prevenciju hroničnih problema i sposobnost oporavka nakon povreda ili operacija. Ona osnažuje pojedince da vode zdraviji i aktivniji život.

Cena zavisi od usluga i agenasa (upotrebe materijala, pomagala i aparata) potrebnih za njeno sprovođenje. Cenovnik u medicinskoj ustanovi i fizikalne terapije u kući se razlikuju. Udaljenost od terapeutskog centra takođe može da igra ulogu u ceni usluge kao i broj tretmana.

Benefiti fizikalne terapije u kući:

Zagarantovan individualni pristup, bez čekanja u ordinaciji ili čekaonici. Fizikalna terapija u kući dokazano daje bolje rezultate terapije usled potpune fokusiranosti i posvećenosti fizioterapeuta – jednom pacijentu.

Korisnici fizikalne terapije u kući su klijenti/pacijenti svih godina i različitih telesnih potreba – od mladih, poslovnih ljudi, preko hroničnih bolesnika i osoba sa invaliditetom.

Benefiti fizikalne terapije u kući:

Zagarantovan individualni pristup, bez čekanja u ordinaciji ili čekaonici. Fizikalna terapija u kući dokazano daje bolje rezultate terapije usled potpune fokusiranosti i posvećenosti fizioterapeuta – jednom pacijentu.

Korisnici fizikalne terapije u kući su klijenti/pacijenti svih godina i različitih telesnih potreba – od mladih, poslovnih ljudi, preko hroničnih bolesnika i osoba sa invaliditetom.

Pravilno propisan plan fizikalne terapije uzima u obzir prvobitno odnosno postojeće stanje pacijenta i njegovog organizma. Individualno planiranje fizioterapije je od ključne važnosti kako bi se prevenirala pojava kontraindikacija, naročito u prisustvu pojedinih bolesti poput: dijabetesa, kardiovaskularnih ili drugih hroničnih bolesti.

Postoji manji broj neprijatnih senzacija koje možete imati nakon fizikalne terapije, koje predstavljaju prirodnu reakciju tkiva odnosno organizma, a na koje vas fizioterapeut može upozoriti pre nego što pristupi terapiji.

Odabir terapijskih agenasa fizioterapeut pravi u konsultaciji sa pacijentom, medicinskim nalazima ili pak drugim medicinskim stručnjacima – strogo individualno. Kako bi to rekao Hipokrat: primum non nocere – najpre ne naškoditi (pacijentu, odnosno ne pogoršati prvobitno stanje pacijenta).

Svaki vanredni bol koji se javio nakon primene fizikalne terapije, a na koji vas terapeut nije upozorio, potrebno je prijaviti terapeutu ili medicinskom stručnjaku.