FIZIKALNA TERAPIJA U VAŠEM DOMU (BEOGRAD)

logo

Dečiji Fizioterapeut - Rehabilitacija Dece

DEĆIJI FIZIOTERAPEUT I REHABILITACIJA DECE

 

Dečiji fizioterapeut je specijalista za procenu, identifikaciju, dijagnozu i lečenje poremećaja kretanja i fizioloških problema kod dece. Dečiji fizijatar i fizioterapeut timski leče i tretiraju decu različitog uzrasta, od perioda odojčeta pa na dalje. Tako rehabilitacija dece i fizikalna terapija za decu obuhvataju različite terapijske protokole. Neke od oblasti  koje pokrivaju su:

 • ortopedija, 
 • terapija urođenih malformacija, 
 • neurologija, 
 • neuropsihijatrija itd.

Fizikalna terapija za decu tretira i posledice kašnjenja u razvoju i/ili neuromotorne probleme.

 

VAMA TREBA: DOBAR DEČIJI FIZIOTERAPEUT

 

Dobar fizioterapeut za decu razume koliko se deca razlikuju od odraslih. 

Dečiji fizijatar i fizioterapeut za decu su zdravstveni radnici koji u potpunosti poznaju standarde razvoja deteta, sisteme i funkcije tela. Ponašaju se potpuno profesionalno, imaju besprekornu komunikaciju sa roditeljima i, ukoliko postoje, drugim medicinskim ekspertima sa kojima sarađuju. Pre svega, oblast rehabilitacije dece podrazumeva dobro poznavanje njihove dečije psihologije. Eksperti koji se njom bave prepoznaju i poštuju dečiju prirodu, profesionalne protokole i u stanju su da adekvatno modifikuju pristup terapiji kako bi došli do najboljih mogućih rezultata.

SVE JE U POKRETU

Pedijatrijski fizioterapeuti su stručnjaci za pokrete bebe, dece i adolescenata. Bave se  kliničkom oblašću fizioterapije koja ima za cilj da unapredi pokretne sposobnosti deteta korišćenjem različitih metoda. 

Neke od njih su:

 • trening pokreta, 
 • jačanje uz vežbe za decu, 
 • istezanje, 
 • programi intenzivne terapije, 
 • upotreba prilagođene opreme, 
 • motoričko učenje, igra, i edukacija.

FIZIOTERAPIJA I REHABILITACIJA DECE?

Iz našeg višegodišnjeg iskustva, rad sa decom u fizioterapiji je sasvim drugačiji od one odraslima, sa anatomske, fiziološke i psihološke tačke gledišta. Fizikalna terapija Sučević u praksi uzima u obzir sva ova pitanja. Mi smo visokokvalifikovani profesionalci, koji koriste najnovije alate za procenu i intervencije kako bi osmislili kvalitetne programe koji će ispuniti ciljeve vašeg deteta. Verujemo da možemo pomoći u bilo kom problemu, malom ili velikom!

REHABILITACIJA DECE,

dečiji fizijatar i fizioterapeut bave se:

 • porođajnih trauma 
 • deformiteta vrata ili stopala i drugih asimetrija
 • razvojnih poremećaja tonusa mišića
 • povredama mišića, zglobova ili kostiju
 • cerebralnom paralizom 
 • juvenilni reumatoidnm iartritisom
 • mišićnom distrogijom
 • lošim držanjem tela 
 • deformitetima grudnog koša, kolena ili stopala i drugo.

Zašto baš Fizioterapeut Sučević?

U radu sa decom smo uvek motivisani i pozitivni, i to je suštinski sastojak i razlog uspešnog rada i lečenja naših najmlađih pacijenata. 

U dugogodišnjoj praksi dečije fizioterapije, danas sa ponosom možemo da kažemo da smo veoma uspešni u njoj. Ovo se posebno odnosi na programe rehabilitacije dece posle preloma i u kontinuitranoj podršci nakon hirurških intervencija – sve do potpunog oporavka.

KOLIKO TRAJE REHABILITACIJA DECE?

Kada govorimo o fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji dece, domeni lečenja mogu uključivati: bolničko lečenje, rehabilitacione centre, ambulante ili kućno okruženje. 

Ponekad je rehabilitacija dece ogroman i opsežan tretman koji može trajati i tokom celog života deteta. Kako dete raste tako se i potrebe deteta se menjaju, a samim tim i plan lečenja. Dešava se da fizioterapeut mora da pristupi detetovom domu ili školi radi  modifikacija koje treba izvršiti u planu terapijskog tretmana. Ovo se čini kako bi se postigla maksimalna nezavisnost deteta u toku svakodnevnih aktivnosti, a u skladu sa njegovim mogućnostima i potrebama.

IPAK:

Jako je nezahvalno je govoriti o rokovima kada su problemi i putevi oporavka  pacijenata individualni. Nakon detaljnog pregleda i konsultacije medicinske dokumentacije fizioterapeut vam iz iskustva može dati okvirno trajanja rehabilitacije. Pravi se plan terapije koji se u skladu sa efikasnošču metoda i uz merenje napretka pacijenta modifikuje tako da daje najbolje moguće rezultate u oporavku. Ovo se, naravno, odnosi na pacijente čiji problemi nisu hronični.

BENEFITI FIZIOTERAPIJE I REHABILITACIJE DECE

 • Poboljšava držanje i integriše reflekse deteta

 • Olakšava kretanje treniranjem tipičnih obrazaca pokreta.

 • Poboljšava grubu motoriku.

 • Poboljšava funkcionalnu pokretljivost.

 • Poboljšava ravnotežu mišića i snagu mišića.

 • Poboljšava ravnotežu i koordinaciju.

 • Poboljšava opseg pokreta.

 • Poboljšava tonus mišića.

 • Poboljšana obuka hodanja/hoda.

 • Olakšava respiratorne poteškoće.

DA LI VAM TREBA DEČIJI FIZIOTERAPEUT?

Ukoliko je vašem detetu potreban rad sa fizioterapeutom, fizikalna terapija Sučević je tu da pomogne u postizanju punog fizičkog potencijala. Ako je potrebno, vaše dete će pregledati dečiji fizijatar. Moguće je organizovati i poseban pregled renomiranih eksperata iz oblasti: ortopedije, neurologije, pedijatrije, fizijatrije ili pak neurohirurga kako bismo timski napravili najbolji mogući plan rada i oporavka. Opremljeni smo najsavremenijim aparatima za fizikalnu terapiju, naoružani dobrim duhom, osmehom i višegodišnjim iskustvom.

KONTAKTIRAJTE NAS

Posedujemo specijalizovano znanje i obuku vezano za rast i razvoj, sindrome kao i dijagnoze u okviru pedijatrijske fizioterapije. Fizioterapija i rehabilitacija dece zasniva se na nizu praktičnih tehnika, vežbi i intervencija sa ciljem rešavanja funkcionalnih oštećenja uključujući tonus mišića, snagu, koordinaciju, ravnotežu i držanje, pokretljivost i postizanje optimalnog opsega pokreta. 

Vaš fizioterapeut više nije samo kao lekar. već je deo tima, sa detetom i porodicom kao centralnim komponentama. Uverite se u našu stručnost, poklonite nam vaše poverenje – pozovite nas!

Fgym - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Tim Co- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Maximum Effect - saradnik Fizioterapeuta Nikole Sucevica Kujka- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Chiper- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Dr. Stepić - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Ukoliko smatrate da je koristan podelite ga sa prijateljima kako bi i njima neko pomogao.