FIZIKALNA TERAPIJA U VAŠEM DOMU (BEOGRAD)

logo

Ilizarov Aparat - Koncept i Prednosti Upotrebe

Šta je ILIZAROV APARAT?

Ilizarov aparat prestavlja ortopedska eksterna fiksacija koja se postavlja radi rekonstrukcije, preoblikovanja ili produženja kostiju, posebno kostiju ekstremiteta.

Spoljna fiksacija je hirurški tretman (Ilizarov metoda) gde se šipke zašrafljuju kroz rez u zahvaćenu kost i izlaze iz tela da bi se pričvrstile za stabilizujuću strukturu izvan tela.

Operacija, dakle, podrazumeva upotrebu specijalnog uređaja koji se zove Ilizarov aparat ili Ilizarov fiksator. Preporučuje se u slučajevima koji nisu podložni drugim tehnikama rekonstrukcije.

PRE SVEGA

Fizikalna terapija Sučević se trudi da na najbolji mogući načnn pacijentima približi i detaljno objasni sve procedure i vrste terapija. Da istinito uputi pacijente na objektivne mogućnosti, trajanje i uspeh terapije.  Za nas i naše pacijente, Ilizarov metoda uključuje i značajan proces rehabilitacije i postoperativnog rada kako bi se osigurali najbolji mogući rezultati. Kada govorimo o ovoj metodi i fizikalnoj terapiji, nije zahvalno pominjati okvirno vreme oporavka, jer je proces prilično individualan i zavisi od kompleksnosti problema koji je potrebno rešiti. Međutim, adekvatno isplaniranim programom rehabilitacije, zajedničkim snagama, možemo ga značajno olakšati.

 

Kosntrukcija Ilizarov aparataKONSTRUKCIJA ILIZAROV APARATA

Ilizarov aparat je spoljni fiksator koji se sastoji od prstenova (2-6), šipki, podesivih matica i Kirschnerovih žica (vrsta stabilizacijske žice/igle koja se koristi u ortopedskoj hirurgiji). Uređaj radi po principu koji se zove „distrakciona osteogeneza“ (osteo – kost, geneza – formiranje).

KONCEPT ILIZAROV METODE

Postupak uključuje postepeno povlačenje kostiju (odvlačenje pažnje). Procedura u stvari koristi prirodnu sposobnost tela da generiše i izraste novu kost između površina koje su razdvojene. Ovaj impresivni, medicinski kontrolisani koštani rast postepeno popunjava prazninu uz pomoć Ilizarov spoljnog fiksatora.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU APARATA ILI KOME JE POTREBAN ILIZAROV APARAT?

Spoljni fiksator koristimo kod:

 • Kompleksnih i složenih preloma

 • Nezarastanja preloma 

  • Nepravilnog zarastanja preloma 

 • Nejednake dužina ekstremiteta i deformiteta kostiju

 • Nepravilnog položaja ili pogrešne pozicije kosti

 • Infekcije kostiju (kod osteomijelitisa)

PRIPREMA ZA UGRADNJU APARATA

Pre zahvata ugradnje Ilizarovog aparata vaša medicinska istorija će biti procenjena da bi se proverila, pre svega radi alergija na anestetiku. 

 Vaš hirurg će vas takođe uputiti da:

 • Zaustavite korišćenje određenih lekova (ako ih uzimate) koji ometaju zarastanje kostiju

 • Ostavite pušenje (ako je primenjivo) jer to može usporiti zarastanje

 • Dogovorite nekoga da vas odveze kući nakon operacije

ILIZAROV METODA

Dužina procedure zavisi od vrste kosti koja se tretira, kao i od obima lečenja. Postupak se obično radi pod opštom anestezijom i obično uključuje dve faze:

 • Tradicionalna osteotomija – probijanje kosti

 • Kortikotomija - presecanje spoljašnjeg sloja (korteksa) kosti

Tokom operacije:

 • Zahvaćena kost se hirurški buši i lomi

 • Kiršnerove žice se perkutano prolaze u kost preko kože

 • Žice se zatim izvode na suprotnu stranu kosti

 • Istureni krajevi žica su pričvršćeni za metalne prstenove

 • Prstenovi su povezani i pričvršćeni jedan za drugi pomoću navojnih šipki

 • Žice se zatim drže pod zatezanjem kako bi se poboljšala stabilnost

 • Naknadno se vrši kortikotomija presecanjem korteksa kosti

 • Operacija se zatvara neophodnim podešavanjem šipki između prstenova

Osteogeneza odnosno zarastanje/izrastanje kosti se javlja u jazu kako se distrakcija nastavlja. Kada se distrakcija završi, okvir omogućava da se nova kost stvrdne. Čim se zarastanje završi, što može da traje između 3 i 12 meseci, Ilizarov fiksator se uklanja pod opštom anestezijom.

Ilizarov AparatFIZIKALNA TERAPIJA NAKON PROCEDURE

Mnogo se govori o fizioterapiji i njenom značaju u metodi Ilizarov. Nažalost, ovo se retko prevodi u praksu. Zapravo, nedostatak adekvatne fizioterapije leži u korenu većine problema koji se mogu javiti nakon operacije. Fizioterapija Sučević u praksi insistira da pacijent mora da učestvuje u odgovarajućem programu vežbi, mobilizacije i kretanja. Ovo se ne može dovoljno naglasiti. Kada govorimo o Ilizarovoj metodi i oporavku – potrebno je naglasiti da nedostatak adekvatne fizikalne terapije čak i tehnički odličan hirurški poduhvat može pretvoriti u loš rezultat. Zapravo, originalna Ilizarova tehnika  iz 1950ih godina zahtevala je da pacijent ostane u bolnici i da učestvuje u najmanje dva sata fizikalne terapije u različitim oblicima svakog dana. Danas su. ipak, najsavremenije tehnike fizikalne terapije pacijenata sa Ilizarov aparatom dostupn. 

PREDNOSTI UPUTREBE ILIZAROV APARATA

Operacija Ilizarova vam koristi na nekoliko načina. To uključuje:

 • Minimalno invazivna, prilagodljiva procedura

 Znatno kraći period boravka u bolnici

 • Manje krvarenja, infekcije i oštećenja mekih tkiva

 Dobro za višestruke prelome ili ugaone deformacije

  Efikasan za otvorene povrede kostiju i infekcije

 • Omogućava neophodnu repoziciju fragmenata kostiju

 • Retki primeri ukočenosti zglobova i kontraktura

 • Izbegava amputaciju i/ili zamenu zgloba

 • Izjednačava odstupanja kostiju od nekoliko inča

 Brže vreme zarastanja i brži oporavak

 • Omogućava ranu pokretljivost i nošenje težine

 • Povećava stabilnost i ravnomerno raspoređuje stres

 Mobilnost pacijenata tokom lečenja

 • Normalna regenerisana kost koja se ne istroši

 • Ilizarov aparat efikasan je kako za zrele tako i za mlade kosti

 • Manja stopa invaliditeta ili recidiva

 • Smanjeno vreme tretmana kao i troškovi

RIZICI ILI KOMPLIKACIJE U KORIŠĆENJU ILIZAROV APARATA

Potencijalni rizici ili komplikacije postupka uključuju:

 • Bol, modrice, krvarenje, otok

 • Infekcija

 • Zgrušavanje krvi (duboka venska tromboza)

 • Nervna paraliza (nedostatak nervne funkcije)

 • Trajna ukočenost zgloba

 • Privremeno peckanje na koži

 • Reakcija anestezije

Pored terapije, preporuke fiizioterapeuta su sledeće:

DOK SE OPORAVLJATE OD OPERACIJE ILIZAROVA:

 • Nastavite da uzimate lekove protiv bolova kako je propisano.

 • Držite operisani deo podignutim da biste ublažili otok.

 • Održavajte spoljni okvir fiksatora tako što ćete ga održavati čistim i suvim.

 • Obavite negu igle prema uputstvima vašeg hirurga.

 • Izbegavajte kupanje zbog rizika od infekcije na mestima uboda.

Metod Ilizarova je neophodan element savremene ortopedije i traumatologije. Tokom poslednjih 10-12 godina postupak se modifikovao i modernizovao, ali su njegovi osnovni principi ostali nepromenjeni. Ilizarov metod danas je izuzetno efikasan u korekciji urođenih i stečenih deformiteta, skraćenja i anomalija razvoja ekstremiteta, pri složenim i teškim traumama.

Ilizarov tehnika je komplikovana i za uspešno izvođenje zahteva veliku stručnost –  praksu, iskustvo, kao i analizu tuđih rezultata.
Opsežno poznavanje ljudske anatomije je neophodno kako bi se smanjio rizik od oštećenja nerava ili krvnih sudova. 

BENEFITI LIZAROVOG APARATA

Fizikalna terapija Sučević sa velikim uspehom tretira pacijente nakon ove procedure. Zašto? 

Zaista moramo reći, iako je naporan, kada je uspešan, Ilizarov metod može doneti zapanjujuće benefite pacijentu. Primera radi –  pacijentima sa odstupanjima dužine udova ili deformitetima udova život može biti veoma težak – fizički i psihički. Pacijemt može imati štetne posledice i na druge delove tela (posebno zglobove), a metod je veoma uspešan u tretmanu ovih deformiteta. Za neke druge pacijente, Ilizarov metod nudi alternativu amputaciji – u prošlosti bi pacijentu sa osteomijelitisom morali biti uklonjeni veliki segmenti kosti, da navedemo samo dva primera.

Spoljni kružni fiksator Ilizarov je veoma koristan alat iz više razloga:

• Modularni dizajn aparata omogućava izradu okvira za svakog pacijenta.

• Kružni ram istovremeno povećava stabilnost i ravnomerno raspoređuje napon

preko kortikotomije i distrakcionog jaza.

• Struktura i čvrstoća okvira omogućavaju nošenje težine tokom tretmana.

Ovo je od velike koristi za pacijenta kako u pogledu svakodnevne mobilnosti tako i u pogledu izgradnje snage mišića i sprečavanja ukočenosti zglobova.

• Kada se ram stavi na ekstremitet tokom operacije, samo žice pričvršćuju kosti za prstenove i ne prave se drugi rezovi na koži, što smanjuje rizik od krvarenja, infekcije i

oštećenja okolnih mekih tkiva.

• Ilizarov ram drži fragmente kosti zajedno kako bi im omogućio da se ujedine.

• Omogućava da se fragmenti kosti razdvoje. Ovaj postupak dovodi do osteogeneze i može se koristiti za produženje ekstremiteta ili za regeneraciju kosti koja je uklonjena usled određenog traumatskog gubitka.

OSNOVNI SAVETI I UPUTSTVA FIZIOTERAPEUTA

• Prilikom rehabilitacije nakon procedure, znajte da se vežbe dizajniraju i selektuju za svakog pacijenta posebno.

• Vežbe treba redovno izvoditi. Pojedini eksperti preporučuju vežbanje i 3 puta dnevno.

• Trebalo bi da imate za cilj da hodate 5 minuta svakih sat vremena, prvih nekoliko nedelja lečenja dok ne budete u mogućnosti da uradite više. Šetnja osigurava da se redovno krećete i negujete svoju mobilnost. Statičnost je vaš neprijatelj.

• Odredite sebi adekvatne periode odmora tokom dana da biste potpomogli svoj

oporavak-

• Pokušajte da radite kraće periode aktivnosti – češće.

• Ukoliko ste operisali nogu, podstičemo vas da nosite težinu kroz operisanu nogu

osim ako vam nije drugačije rečeno. 

• Elevacija udova je važno tokom ranih fazatretmana. Možda ćete morati da se odmorite na krevetu sat vremena popodne da bi se smanjio otok u udovima-

• Treba očekivati izvesnu nelagodnost tokom vežbanja, ali nemojte vežbati tako  snažno da vam izaziva jak bol.

• Trebalo bi da i dalje možete da funkcionišete nakon serije vežbi. Ako ste

toliko bolni da ne možete raditi isti nivo aktivnosti 15 minuta nakon toga

vežbe, onda ste možda uradili previše i trebalo bi da uradite sledeći put seriju vežbi sa manjim intenzitetom. Konsultujte se sa vašim fizioterapeutom!

• Postepeno povećavajte broj ponavljanja svake od zadatih vežbi.

• Polako pokušavajte da se vratite na normalnu funkciju i pokretljivost.

• Razgovarajte sa fizioterapeutom ako ste zabrinuti ili niste sigurni u selekciju ili egikasnost vežbi.

Naposletku, da kažemo i ovo, ukoliko se spremate za ovu važnu i ozbiljnu proceduru – kontaktirajte Fizikalnu terapiju Sučević da napravimo vaš idealan plan oporavka.

Fgym - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Tim Co- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Maximum Effect - saradnik Fizioterapeuta Nikole Sucevica Kujka- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Chiper- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Dr. Stepić - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Ukoliko smatrate da je koristan podelite ga sa prijateljima kako bi i njima neko pomogao.