FIZIKALNA TERAPIJA U VAŠEM DOMU (BEOGRAD)

logo

POVREDE MEKIH TKIVA

POVREDE MEKIH TKIVA

 

Povrede mekih tkiva su nešto što svaka osoba u životu u nekom trenutku doživi. Iako zvuči lako, jer ne radi se o kostima, težina povreda može da varira. Od sasvim jednostavnih modrica (na koje smo se odavno navikli), do cepanja ligamenata. Bilo kako bilo, povrede mekih tkiva su neverovatno česte. Naravno, nije potrebno posebno istaći da su ovoj vrsti povreda posebno izložene osobe koje se bave sportom, napornim fizičkim radom ili treniraju.

Bez obzira na to kako se dese, ove povrede imaju sposobnost da zaustave vaš život. Srećom, fizioterapija vam može pomoći da ponovo stanete na noge!

Da biste saznali više o fizioterapijskim tretmanima za povrede mekih tkiva nastavite da čitate ovaj tekst.

 

povrede mekih tkiva

ŠTA SU TO ZAPRAVO POVREDE MEKIH TKIVA?

Šta su uopšte meka tkiva?

Meka tkiva su tkiva koja povezuju, podržavaju i okružuju naše kosti i organe. Tu mislimo na skeletne mišiće i njihove vezivne tetive, ligamente, fascije, krvne sudove, nerve, masno i fibrozno tkivo, sinovijalne membrane i krvne sudove. Trauma i prekomerna upotreba mogu izazvati povrede mekih tkiva. Ove povrede se obično javljaju tokom napornih aktivnosti kao što su sport, dizanje tegova, vežbanje ili pak teški fizički poslovi.

Uobičajene vrste povreda mekih tkiva su:

 • Istegnuća,
 • uganuća,
 • kontuzije,
 • tendonitis i
 • burzitis.

A bol, otok, modrice i ukočenost su simptomi povrede mekog tkiva. Dobro je znati da je uz pravilnu primenu fizikalne terapije moguć potpuni oporavak od povreda mekog tkiva.

KAKO NASTAJU POVREDE MEKIH TKIVA?

Prirodno je da se nabrojana tkiva i strukture podvrgnu nekim fiziološkim povredama kroz stimulaciju i aktivaciju, kao npt. Kroz mala kidanja mišićnih vlakana usled treninga. Pa ipak, ove strukture su veoma podložne većim oštećenjima koja su najčešće rezultat neplaniranih, akutnih situacija.

U nekim od tih trenutaka dešava se da je:

 • Tkivo istegnuto izvan svog normalnog opsega pokreta (ROM ili range of motion).
 • Tkivo preopterećeno većom silom nego što može da izdrži.
 • Tkivo doživelo neočekivanu traumu direktno na svom mestu.

AKUTNE POVREDE 

Naprezanje/rupture:

Preterano istezanje ili brza kontrakcija mišićnih vlakana dovode do većeg kidanja mišićnih vlakana od normalnog. Ovo može dovesti do kidanja i odvajanja vlakana u mišiću. U tom trenutku mišićna tetiva takođe može da reaguje i da pukne, ili se potpuno pocepa – u zavisnosti od težine i intenziteta povrede.

Uganuće:

Javlja se pretežno na nivou zgloba. Dešava se kada su ligamenti su istegnuti izvan svog normalnog opsega pokreta ili kada su izuzetno napregnuti. To može dovesti do povećanja labavosti zgloba i ligamenata.

Modrice:

Direktan udarac u mesto mekog tkiva često izaziva modrice. One se pojavljuju na površini kože kao promena boje, ali ispod može biti prisutno i krvarenje u meko tkivo koje nazivamo hematom.

Povrede mekih tkiva čine veliku većinu akutnih povreda iu kliničkim i u sportskim uslovima. Tkivo se zaista može oštetiti na bezbroj načina.

 

istegnut mišić zadnje lože lečenje

FIZIKALNA TERAPIJA I  LEČENJE POVREDA

Kao što smo do sada utvrdili, fizikalna terapija je skup neinvazivnih tehnika koje zaista pomažu ljudima da povrate pokretljivost i smanje bol u najrazličitijim stanjima. Postoje razne tehnike lečenja koje spadaju u fizioterapiju i rehabilitaciju.

Na primer, bi podstakao zarastanje i pomogao u ublažavanju bolova, vaš fizioterapeut će:

 • Pregledati i proceniti vašu povredu
 • Manipulisati povređenim područjem da bi poboljšao cirkulaciju
 • Stimulisati nerve da blokira bol
 • Demonstrirao i obučio o važnosti pravilnog držanja i obrascima kretanja
 • Naučio pokrete i vežbe za vežbanje kod kuće
KAKO LEČIMO AKUTNE POVREDE MEKOG TKIVA?

U savremenoj fizikalnoj terapiji, postoji nekoliko jednostavnih, stranih akronima koji objašnjavaju protokol za lečenje povreda mekih tkiva.

RICER protokol je dizajniran da se primeni odmah nakon povrede mekog tkiva i preporučuje se da se primenjuje najmanje 72 sata. RICER je skraćenica za:

 

ODMOR (Rest):

Odmaranje povređenog mekog tkiva da bi se omogućio početak prirodnog fiziološkog zarastanja. Odmaranje će takođe smanjiti rizik od daljeg oštećenja.

LED (ICE): Hlađenje ili krioterapija.

Nanošenje leda na mesto povređenog tkiva ima za cilj smanjenje prirodnog otoka tela. Ovo se dešava kroz vazokonstrikciju (sužavanje) okolnih krvnih sudova kao odgovor na stimulus zamrzavanja. Ovaj efekat ukočenosti može biti efikasno kratkoročno rešenje za minimiziranje lokalnog bola izazvanog povredom.

KOMPRESIJA (COMPRESSION): Bukvalno prevedeno – pritisak,

Kompresija na mestu povrede takođe ima za cilj smanjenje otoka povređenog tkiva i sprečavanje prekomerne upale. Kompresija se može postići pomoću posebnih kompresivnih proteza ili nošenjem uske kompresione odeće.

ELEVACIJA (ELEVATION):

Kada se povredite, obično se nađe neko u blizini da vam kaže: podigni … u vis. Ovo povišenje se preporučuje u pokušaju da se upotrebi sila gravitacije za odvod viška tečnosti sa mesta povrede, što će zauzvrat smanjiti upalu. Preporučuje se da se povreda podigne iznad nivoa srca, kad god je to moguće.

PREPORUKA (REFER): OBRATITI SE – misli se na fizioterapeuta. Jer ovaj protokol sam za sebe nije dovoljan za kompletno lečenje povreda mekih tkiva. Uzima se kao prva pomoć u akutnoj fazi povrede.

Osoba sa povredom mekog tkiva će najverovatnije zahtevati dalje lečenje i kao takva treba da bude upućena odgovarajućem zdravstvenom radniku – fizioterapeutu.

 

povreda ligamenata kolena

ŠTA DA NE RADITE AKO STE PRETRPELI POVREDU?

U akutnim stadijumima povrede mekog tkiva, preporučuje se izbegavanje: toplote, alkohola, trčanja i masaže. Sva ova četiri faktora imaju potencijal da utiču na početne fiziološke odgovore na povredu mekog tkiva i dodatno povećaju težinu povrede.

Često se dalja povređivanja i pogoršanja povrede mogu desiti asimptomatski. To znači da osoba možda ne zna da pravi štetu, sve do tačke u kojoj je povreda konačno dovoljno velika da izazove bol. Isto tako, zarastanje takvih povreda može potrajati duže nego što je inicijalno bilo potrebno.

DRUGE PREDNOSTI FIZIKALNE TERAPIJE

Fizioterapija pruži nekoliko ključnih prednosti, ako imate traumatsku povredu ili patite od hroničnog bola.

Pruža ublažavanje bolova

Iako nijedna kost nije slomljena, povrede mekih tkiva i dalje mogu biti veoma bolne. Prvi cilj bilo kog fizioterapeuta je da smanji nivo bola uz podršku dugoročnog oporavka. Fizioterapeuti mogu koristiti struju ili terapiju udarnim talasima da blokiraju signale bola itd.

Smanjuje vreme zarastanja

U fizioterapiji, pacijenti uče da bezbedno vežbaju svoju povredu. Poboljšanjem cirkulacije i podsticanjem pravilnog držanja, fizioterapija može skratiti vreme oporavka. Za sportiste je ovo od velikog značaja, jer žele da se vrate aktivnostima i treninzima što je moguće pre,

Obezbeđuje punu mobilnost

Ako se povrede mekog tkiva ne leče pravilno, mogu dovesti do hroničnog bola i ograničene pokretljivosti. Meka tkiva mogu lako da formiraju okidačke tačke i kalcifikacije, ali fizikalna terapija pomaže da se ova napeta područja razbiju. Mnogo je veća verovatnoća da će pacijenti povratiti puni opseg pokreta ako slušaju svog fizioterapeuta.

Poboljšava funkciju tkiva

Fizioterapijski tretmani podstiču stvaranje novih krvnih sudova i zdravih ćelija tkiva. Tretmani poput terapije udarnim talasima povećavaju proizvodnju kolagena u telu, jačajući meka tkiva. Fizioterapija može dovesti do jačih, zdravijih tkiva i struktura otpornijih na povrede.

 

bol u ramenu burzitis lečenje

DALJE LEČENJE AKUTNIH POVREDA MEKOG TKIVA

U zavisnosti od težine povrede mekog tkiva, verovatno će vam biti potreban individualni protokol fizikalne terapije i rehabilitacije. Za oporavak većine povreda može biti potrebno do 6 nedelja (nekad i duže). Međutim, pametno sproveden, efikasan program lečenja i rehabilitacije u većini slučajeva može smanjiti period oporavka.

 

ŠTA JOŠ POMAŽE U LEČENJU MEKIH TKIVA=

Sredstva protiv bolova u akutnoj fazi. Lekovi za smanjenje edema. Relaksanti mišića. Korišćenjem fizičkih metoda za smanjenje bolova, smanjenje edema: primena ultrazvuka, impulsnog elektriciteta, magnetoterapije, lasera male snage itd.

U subakutnoj fazi povreda mekih tkiva primenjuju se različiti protokoli i stimulansi u zavisnosti od prirode i težine povrede. Konstantno se posmatra reakcija tela na pokrete i primenjene agense. Fizioterapeut vodi računa o postojećim otocima ili inflamacijama – da nestanu ili da se ne povrate. Kontroliše se intenzitet i trajanje vežbi. Znaci prekomerne aktivnosti ili neadekvatne primene terapije su: bol u mirovanju, iscrpljenost ili umor, fizička slabost ili spastičnost.

Fizioterapeut ima primarnu ulogu u lečenju i prepisivanju specifičnih rehabilitacionih vežbi za lečenje povreda mekih tkiva. Prepisane vežbe uglavnom počinju na regresivnom nivou, sa očekivanjem da će se stanje pacijenta postepeno poboljšavati tokom lečenja i rehabilitacije.

Za individualnu procenu povrede i program lečenja i rehabilitacije mekih tkiva – kontaktirajte nas što pre. Uverite se u našu profesionalnost i efikasnost u primeni fizikalne terapije i rehabilitacije.

Fgym - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Tim Co- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Maximum Effect - saradnik Fizioterapeuta Nikole Sucevica Kujka- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Chiper- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Dr. Stepić - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Ukoliko smatrate da je koristan podelite ga sa prijateljima kako bi i njima neko pomogao.