FIZIKALNA TERAPIJA U VAŠEM DOMU (BEOGRAD)

logo

FIZIKALNA TERAPIJA KOD ONKOLOŠKIH PACIJENATA

FIZIKALNA TERAPIJA KOD ONKOLOŠKIH PACIJENATA

Fizikalna terapija kod onkoloških pacijenata.

Fizioterapija u onkologiji.

Lečenje raka često uključuje hemoterapiju, radioterapiju i hirurgiju, a sve češće i fizikalnu terapiju.

LEČENJE RAKA – POSLEDICE MALIGNIH BOLESTI

Pacijenti sa rakom mogu imati mnogo fizičkih problema. Tu su: slabost mišića, plućna disfunkcija, umor i, najčešće, bol. Oboleli od raka redovno moraju da se odreknu brojnih svakodnovnih aktivnosti, samostalnosti i rituala, što neminovno dovodi i do pada kvaliteta života. Pored toga, pacijenti sa rakom često imaju progresivnu bolest, depresiju i anksioznost.

Fizikalna terapija kod onkoloških pacijenata često pomaže pacijentima da povrate snagu i fizičku funkciju. Da poboljšaju kvalitet života i nezavisnost koju su možda izgubili zbog raka ili njegovog lečenja. Fizoterapija u onkologiji dakle, ima važnu ulogu u povećanju fizičke funkcije pacijenata sa rakom, preživelih od raka i dece obolele od raka.

 

fizikalna terapija onkoloških pacijenata

FIZIOTERAPIJA U ONKOLOGIJI

Glavna uloga fizioterapeuta je da pruža maksimalnu podršku pacijentima kojima je potrebna funkcionalna nezavisnost. Fizikalna terapija i rehabilitacija bave se različitim modulima lečenja i vežbanja, u skladu sa individualnim potrebama pacijenata. Zahvaljujući tome, svi modaliteti fizikalne terapije formulišu se i sprovode potpuno bezbedno, kako bi koristili pacijentu na najefikasniji mogući način.

Planirana, terapeutska fizička aktivnost je pokazala velika poboljšanja u lečenju preživelih od raka. Takođe, veća fizička aktivnost znači nižu stopu mortaliteta obolelih od raka.

Rana fizička aktivnost dovodi do ranog kretanja pacijenta. Takođe pomaže u povećanju učešća pacijenta u svakodnevnim rutinskim aktivnostima uz smanjenu zavisnost od negovatelja. Takođe pomaže u smanjenju funkcionalnih poteškoća u vezi sa radom.

 

FIZIKALNA TERAPIJA KOD ONKOLOŠKIH PACIJENATA

Uprkos globalnoj svesti o dijagnostici i lečenju raka, mnogi ljudi još uvek ne znaju važnost fizioterapije u onkologiji i rehabilitaciji onkoloških pacijenata. Iako savremena medicina nudi mnogo načina da se osoba uhvati u koštac sa dijagnozom raka, svi oni čine pacijenta umornim, manje fizički aktivnim i ranjivijim na druga medicinska stanja.

Pomenuli smo neka od stanja sa kojima se suočavaju pacijenti, evo još nekoliko:

 • bol,
 • oštećenje nerava,
 • limfedem,
 • dekondicioniranje i
 • inkontinencija.

Uz adekvatnu negu, fizikalna terapija pomaže pacijentima da održe pokretljivost. Kako je kretanje LEK - ono pacijentima pomaže da ostanu jači, održe motivaciju i imaju više energije. Kretanje i rad na sebi zauzvrat ima ključnu ulogu u osećaju sreće, zahvalnosti i održavanju mentalnog zdravlja.

 

REHABILITACIJA ONKOLOŠKIH PACIJENATA

Lečenje raka zahteva tim medicinskih specijalista. Dakle, rehabilitacija i fizioterapija u onkologiji takođe zahtevaju profesionalce koji razumeju kako rak utiče na telo i znaju kako lečenje raka (operacija, radioterapija, hemoterapija) utiče na sistem tela. Tokom i nakon lečenja karcinoma, fizioterapeut mora da proceni individualna oštećenja pacijenta kako bi odredio potrebu i obim potrebne fizikalne terapije.

Tokom rehabilitacije od raka, fizioterapeuti pomažu pacijentima da ostvare maksimalno fizičko, psihičko i socijalno funkcionisanje u granicama bolesti i njenog lečenja. U zavisnosti od progresije bolesti, uspešna rehabilitacija onkoloških pacijenata zavisi od pravovremene identifikacije individualnih funkcionalnih problema i hitnog upućivanja fizioterapeutu.

 

rehabilitacija onkoloških pacijenata

CILJEVI FIZIKALNE TERAPIJE

Generalno, fizikalna terapija efikasno smanjuje umor povezan sa rakom, povećavajući kapacitet vežbanja i kvalitet života. Tako fizioterapija onkoloških pacijenata ima za cilj da postigne sledeće:

 • Da pomogne pacijentima da vrate redovne telesne funkcionalne aktivnosti uz minimalno oštećenje.
 • Da smanji funkcionalne poteškoće i pomogne u nadoknadi svih nedostataka (koliko bolest i stanje pacijenta to dozvoljavaju).
 • Da edukuje o tome kako poboljšati snagu i fleksibilnost tokom i nakon tretmana.

Dodatno, fizioterapija nudi palijativnu rehabilitaciju, obično terminalno bolesnim pacijentima, kako bi se eliminisale ili smanjile komplikacije, a posebno bol.

POSLEDICE ZRAČENJA I HEMOTERAPIJE

Tokom lečenja raka, pacijenti se obično suočavaju sa neželjenim efektima hemoterapije ili zračenja, uključujući:

 • miopatije i neuropatije,
 • bol i otok,
 • umor,
 • generalizovano dekondicioniranje,
 • osteoporozu
 • depresiju i
 • umor.

Međutim, umor je jedan od najčešćih i najtežih neželjenih efekata sa kojima se pacijenti suočavaju, a koji može razarajuće delovati i na psihičko zdravlje pacijenta.

 

VEŽBANJE U REHABILITACIJI

Kada govorimo o fizikalnoj terapiji kod onkoloških pacijenata, često se tokom lečenja i rehabilitacije, pacijenti suočavaju sa prekomernom iscrpljenošću. Radi se o upornom, kao hroničnom umoru, koji nije srazmeran aktivnosti pacijenta i ne ublažava se ni spavanjem ni odmorom. Ovim se može upravljati odmorom u krevetu, aerobnim vežbama, programima vežbanja, diverzionim aktivnostima, obrascima odmora/spavanja i upravljanjem stresom.

Bilo da pacijentima treba prehabilitacija pre operacije ili rehabilitacija nakon procedure, mi pomažemo pacijentima sa različitim vrstama onkoloških stanja da vrate snagu i pokretljivost za povratak aktivnom načinu života.

 

posledice zračenja

FIZIOTERAPIJA KOD ONKOLOŠKIH PACIJENATA

Može uspešno da deluje na:

 • Smanjenje i eliminaciju bola
 • Ublažavanje umora
 • Poboljšanje ravnoteže
 • Vraćanje mobilnosti
 • Bolju snagu i izdržljivost
 • Smanjenje simptoma limfedema
 • Poboljšavanje funkcionalnosti
 • Održavanje kvaliteta života
KATEGORIJE ONKOLOŠKE REHABILITACIJE

Na osnovu stadijuma prognoze pacijenta, onkološka rehabilitacija se može kategorisati na sledeći način:

Restorativna rehabilitacija:

Ovo ima za cilj da vrati pacijenta na poboljšani nivo funkcije i zbrine sva oštećenja uzrokovana rakom ili njegovim lečenjem.

Rehabilitacija telesnih funkcija:

Ima za cilj da pomogne pacijentima da postignu najviši nivo telesne funkcije u granicama njihovog oštećenja i ograničenja aktivnosti.

Palijativna rehabilitacija:

Fokusira se na smanjenje neželjenih efekata tretmana kao što su rane od pritiska, kontrakture i dekondicioniranje mišića. Palijativna rehabilitacija takođe pomaže u lečenju bolova i psihološkoj podršci članovima porodice.

SVE JE U POKRETU

Fizički aktivan način života igra glavnu ulogu i u prevenciji bolesti poput raka. Aktivan način života pomaže u smanjenju rizika od mnogih oblika raka. U isto vreme, preoperativna rehabilitacija može optimizovati prilagođavanje tela tretmanu raka kako bi se smanjile komplikacije.

Rehabilitacija onkoloških pacijenata značajno ublažava efekte terapije raka.

Može smanjiti dužinu boravka u bolnici. Zatim, fizikalna terapija uspešno premešta rehabilitaciju pacijenata u udobnost njihovih domova, što takođe poboljšava ukupni osećaj blagostanja pacijenata.

Fgym - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Tim Co- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Maximum Effect - saradnik Fizioterapeuta Nikole Sucevica Kujka- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Chiper- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Dr. Stepić - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Ukoliko smatrate da je koristan podelite ga sa prijateljima kako bi i njima neko pomogao.