FIZIKALNA TERAPIJA U VAŠEM DOMU (BEOGRAD)

logo

MAGNETNA TERAPIJA

MAGNETNA TERAPIJA

 

Magnetoterapija ili magnetna terapija je često korišćen agens fizikalne medicine nakon povrede kolenog zgloba. Biološki efekti magnetoterapije su:

 • antiinflamatorni,
 • antiedematozni i
 • analgenički.

Pored ovih efekata, eksperimentalno su dokazani dobri rezultati magnetnog polja i u stimulaciji osteogeneze.

Magnetna terapija koristi različite vrste magneta. Postoji, dakle, nekoliko vrsta:

 • TERAPIJA STATIČKIM MAGNETNIM POLJEM

Sastoji se u delovanju magneta u kontaktu sa kožom određenog dela tela. Možete nositi magnetnu narukvicu ili drugi magnetizovani predmet. To može biti zavoj u kojem je magnet, ili magnet koji se može nositi kao uložak za cipele itd.

 • ELEKTRIČNO NAELEKTRISANA MAGNETNA TERAPIJA (ELEKTROMAGNETNA TERAPIJA)

Magneti kojI se ovde koristite imaju električno punjenje. Lečenje elektromagnetnom terapijom obično dolazi putem električnog pulsa.

KAKO MAGNETNA TERAPIJA DELUJE

Vaše telo prirodno ima magnetna i električna polja. Svi molekuli u telu sadrže malu količinu magnetne energije. Magnetna polja mogu proći krozt kožu, tkivo, mišiće i kosti. U magnetoterapiji, energija prodire u  telo na mestima do kojih sportske kreme i grejni jastučići nikada ne bi mogli da dođu. Ukoliko vas, na primer, boli kičma i boli vas u leđima, ova magnetna polja dolaze i aktiviraju jone i tamo mešaju hranljive sastojke i proteine. Kada se neko područje nadraži, crvene krvne ćelije se nagomilavaju. Pri primeni magnetoterapije, usmereno magnetno polje prolazi kroz to nadraženo područje, otvara krvne sudove i rastavlja naslagane krvne ćelije. Ovo omogućava bolje lokalno snabdevanje kiseonikom i dublje zarastanje.

BENEFITI MAGNETOTERAPIJE

Većina terapija magnetnim poljem je dobra opcija za lečenje različitih vrsta bolova, npr. stopala ili leđa. Naučnici su posebno proučavali njegovu upotrebu za:

 • Bol u artritisu

 • Zarastanje rana

 • Nesanicu

 • Glavobolju

 • Bol u fibromialgiji

ZA KOGA NIJE MAGNETOTERAPIJA

Iako je generalno sigurno da većina ljudi nosi statičke magnete niskog intenziteta, magnetna terapija nije dobar izbor za osobe koje:

 • Koriste pejsmejker

 • Imaju insulinsku pumpu

 • Su trudne

 • Idu na hemoterapiju

Takođe, potrebno je skinuti sve magnete sa tela pre rendgenskog snimanja ili magnetne rezonance.

MAGNETNA TERAPIJA ISKUSTVA I ISTRAŽIVANJA

Jedno od istraživnja je obavljeno 2001. godine u okviru doktorske disertacije pod nazivom: „Terapijski efekti niskofrekfentnog pulsirajućeg magnetnog polja (skraćeno: NFPEMP) u tretmanu pacijenata sa povredom mekih tkiva kolena“. Ova studija istraživala je je delotvornost terapije u odnosu na druge fizikalne agense. Istraživanje je obavljeno kao randomizovani kontrolisani klinički trial, otvorenog tipa u klninici za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u periodu januar 1999 – juni 2000. godine. Ispitivanjem je obuhvaćeno 80 pacijenata sa povredom mekih tkiva kolena. Preciznije sa: lezijom LCA, lezijom medijalnog meniskusa (MM) i kombinovanim lezijama LCL i lateralnog meniskusa (LM) ili lezijom LCM, LCA i MM. Ispitanici su nepristrasnom, slučajnom metodom podeljeni u dve grupe tako da nema značajnih razlika u polnoj distribuciji, godinama starosti, načinu povređivanja i tipu lezija. Prva grupa je lečena DD strujama, ultrazvukom i kineziterapijskim tretmanom. Druga, eksperimentalna grupa tretirana je niskofrekfentnim magnetnim poljem uz kineziterapiju.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Kao parametri za ocenu efekata primenjenih terapijskih procedura korišćeni su: Lattinen test, razlika obima povređenog i zdravog kolena izražena u cm, pasivna fleksija u kolenu i funkcija hoda. Kod obe grupe ispitanika je došlo do značajnog smanjenja srednje vrednosti Lattinen skora, odnosno razlika je statistički visoko značajna p<0,01. Razlika u obimu i otoku povređenog i zdravog kolena pre i posle terapije I i II grupe je statistički visoko značajna p<0,01 sa izvesnom prednošću II grupe u odnosu na I grupu. Pasivna pokretljivost zgloba kolena je nakon terapije u II grupi je značajno bolja od I grupe, naime 8 pacijenata II grupe je doseglo pasivni obim pokreta od 130 stepeni dok u I grupi ni jedan pacijent nije ostvario taj obim pokreta, tako da je razlika II grupe statistički visoko značajna u odnosu na I grupu. Poboljšanje ocene hoda posle terapije statistički je bilo visoko značajno u obe grupe, dok je poređenje dveju grupa ukazalo na značajnu razliku u korist II grupe.

ZAKLJUČAK

Ovo istraživanje ukazuje da su terapijski efekti NFPEMP značajniji od terapijskih efekata klasičnih fizikalnih procedura (DDS i UZ) u tretmanu pacijenata sa povredom mekih tkiva kolena. Primena niskofrekfentnog pulsirajućeg elektromagnetnog polja predstavlja veoma efikasnu proceduru u lečenju pacijenata sa povredom mekih tkiva kolena, a to je samo jedna od oblasti primene mangnetne terapije.

Primena magnetnih sila poznata je još od davnina, a sa usavršavanjem tehnologije može se slobodno reći da terapija impulsnim elektromagnetnim poljem predstavlja terapiju budućnosti.

Fgym - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Tim Co- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Maximum Effect - saradnik Fizioterapeuta Nikole Sucevica Kujka- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Chiper- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Dr. Stepić - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Ukoliko smatrate da je koristan podelite ga sa prijateljima kako bi i njima neko pomogao.