FIZIKALNA TERAPIJA U VAŠEM DOMU (BEOGRAD)

logo

Prelom platoa tibije

Rehabilitacija preloma platoa tibije


Povreda: Prelom platoa tibije

Informacije o pacijentu: Muškarac starosne dobi 45 godina, zadobio povredu na radnom mestu. Nije rađena preoperativna priprema, pacijent nezadovoljan učinjenim operativnim zahvatom u smislu traumatizacije okolnog tkiva. Nije urađena rana rehabilitacija, otpušten na kućno lečenje i tada je preko preporuke angazovao naš rehabilitacioni tim. Oporavak prošao u nesmetanom ritmu poštujući sve faze rehabilitacije.

 


 

 

 

PRELOM TIBIJE

Fraktura tibijalnog platoa odnosi se na prelom ili pukotinu na vrhu kosti potkolenice, u kolenu. Povreda uključuje površinu hrskavice kolenog zgloba.

Urođeni faktori rizika za ovu povredu uključuju: osteoporozu, infekciju ili nedostatak minerala koji oslabljuju kosti i čine ih podložnijim povredama.

Vreme oporavka varira u zavisnosti od težine povrede i metode lečenja. Uobičajen period rehabilitacije od preloma traje između tri i šest meseci

 

KAKO DOLAZI DO POVREDE?

Potkolenica je ključna koštana struktura koja podržava telesnu težinu prilikom trčanja, hodanja ili skakanja. Do preloma platoa tibije občno dolazi usled visokoenergetskog udara. Ovakva vrste povrede takođe može da zahvati ligamente kolena, mekog tkiva, i da prouzrokuje kolateralno stradanje drugih struktura.

Prelom platoa tibije je, bez sumnje, teška fizička povreda koja zahteva ranu i  intenzivnu rehabilitaciju.

Ukoliko doživite traumu na nozi koja rezultira bolom, otokom ili ograničenim opsegom pokreta oko kolena, konsultujte se sa svojim lekarom i fizioterapeutom. Ispravan pristup rehabilitaciji određuje operator fizioterapeut stručno obučen za saniranje ortopedskih traumatskih povreda.

 

PRELOM PLATOA TIBIJE – KOLIKO TRAJE OPORAVAK?

Dužina oporavka u velikoj meri zavisi od toga da li je urađena operacija noge. Srećom, u mnogim slučajevima operacija nije potrebna. Međutim, ukoliko je prilikom povrede došlo do pomeranja kosti, operacija će verovatno biti neophodna.

 

Prelomima bez hirurške intervencije, takozvanim neraspoređenim prelomimapotrebno je  od 3 – 4 meseca fizikalne terapije. S druge strane, nakon operacije, do izlečenja potrebno je oko 4 meseca intenzivne fizikalne terapije i rehabilitacije. Posle perioda zarastanja, fizikalna terapija se najč (cca 6 meseci), mada sa određenim ograničenjima.

 

POTPUNI OPORAVAK

Imajte na umu da se prvih šest nedelja najčešće provode na štakama.   Potpuni oporavak funkcionalnosti noge, iako je sve individualno, može zahtevati i period od godinu dana ili više.

 

PRELOM TIBIJE – FIZIKALNA TERAPIJA

U planiranju fizioterapije, vaš terapeut će se generalno fokusirati na obnavljanje punog obima pokreta, refleksne inhibicije i na aktivaciju mišića nogu. Međutim, svaki pojedinac je drugačiji i mora se razviti prilagođeni plan lečenja.

 

Prilikom sastavljanja plana oporavka preloma platoa tibije, fizioterapeut se savetuje se pacijentom, lekarima i hirurgom. Na taj način plan rehabiltiacije biva   jedinstveno prilagođen potrebama povreženog i adaptiran u odnosu na individualan napredak. Ovo osigurava najbolju moguću negu i objektivan  napredak.  Fizikalna terapija i rehabilitacija uključuju:

 

  • manuelnu terapiju;
  • tehnike mobilizacije;
  • vežbe obima pokreta, snage, balansa i pripriocepcije;
  • funkcionalne vežbe/treninge,
  • pa čak i neuromuskularnu rehabilitaciju.

 

OČEKIVANJA PACIJENTA

Uprkos varijacijama u lečenju svakog pojedinca, na osnovu kliničkih podataka moguće je dati opšti presek kako bi se tretman mogao odvijati. Opet, kako je ovo opšti vremenski raspored, on će gotovo sigurno biti izmenjen u skladu sa individualnim potrebama i napretkom samog pacijenta.

 

Fgym - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Tim Co- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Maximum Effect - saradnik Fizioterapeuta Nikole Sucevica Kujka- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Chiper- saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica Beograd Dr. Stepić - saradnik fizioterapeuta Nikole Sucevica