logo
+381 69 01 60 267sucevicnik@yahoo.com

Neurologija

 NEUROLOŠKA OBOLJENJA

Fizikalna terapija u kući

Fizioterapijom protiv multiple skleroze i drugih neuroloških oboljenja i oštećenja.

Fizikalna terapija deluje na ublažavanje tegoba multiple skleroze, Parkinsonove bolesti, na saniranju posledica moždanog udara ili postoperativnih trauma. Fokus terapije usmerava se na smanjenje intenziteta bola, na korekciju hoda i poboljšanje balansa. Fizikalna terapija deluje na korekciju i poboljšanje kontrole pokreta. Dolazak fizioterapeuta kući podrazumeva rad na fizičkom osposobljavanju klijenta.

Ciljevi terapije su: ublažavanje tegoba određenih neuroloških oboljenjaMedicinski je dokazano da fizikalna terapija igra značajnu ulogu u saniranju ovih ozbiljnih fizičkih ograničenja!

Multipla skleroza

Osobe obolele od multiple skleroze često kasno traže pomoć fizioterapeuta. Obično je u pitanju momenat kada pacijent počne da gubi sposobnost kretanja ili oseti poremečaje u svojoj funkcionalnosti. Često se desi da je u tom trenutku bolest već uzrokovala i neka nepovratna oštećenja. Progresivni gubitak kontrole nad sopstvenim telom nije samo fizički problem. Psihološki problemi, uzrokovani prvim manifestacijama nemoći ili nesposobnosti, zaista mogu biti teški. Pacijentu se može promeniti percepcija samoga sebe – kada počne sebe da posmatra kao oštećenu, onesposobljenu osobu. Sve ove promene imaju loš uticaj na osećaj volje i motivaciju obolelog, koji su u borbi protiv od multiple skleroze neophodni.

Kako deluje fizikalna terapija?

Ključni faktor, koji ponekad može značajno usporiti tok multiple skleroze, je rana dijagnoza i adekvatni multidisciplinarni terapijski pristup. Multipla skleroza je progresivna, ireverzibilna autoimuna bolest koja oštećuje centralni nervni sistem. Ovo ozbiljno neurološko oboljenje često je teško dijagnostifikovati. Neke od fizičkih manifestacija ove bolesti su: ukočenost, spazmovi, slabost, bol u mišićima… U tretiranju multiple skleroze fizikalnom terapijom, individualni pristup je od presudne važnosti. Važno je razumeti da je osnovni cilj fizikalne terapije smanjivanje nesposobnosti. Dakle, terapijom nije moguće izlečiti ovu bolest, ali je moguće olakšati borbu sa njom. Lečenje multiple skleroze zahteva holistički pristup svakom pacijentu. Potrebno je uzeti u obzir njegov način života, socijalne i poslovne potrebe. Neophodno je da se taktike fizikalne terapije usklade sa ciljevima ostalih metoda lečenja (medikamentima). Na ovaj način težimo da pacijentu omogućimo pronalazak balansa i pozitivnog stava u novonastalim okolnostima.

Kako deluje fizikalna terapija na MS?

Kod nekih pacijenata MS može biti agresivna bolest i napredovati veoma brzo. Kod drugih može biti i neaktivna, sa mnogo sporijim tempom napredovanja. Fizikalnom terapijom i vežbama za multiplu sklerozu se mogu poboljšati hod, ravnoteža i koordinacija pokreta. Pored jačanja tela, terapija uključuje istezanja koja održavaju mobilnost i deluju na prevenciju mišičnih spazmova. Ukoliko se pacijent kreće sa pomagalima, deo terapije može biti i obuka za njihovo pravilno korišćenje.

Podrška fizioterapeuta pacijentu obolelom od MS-a ogleda se u obuci i edukaciji: kako da se nosi sa promenama u telu; kako izbeći pogoršanje simptoma; razvijanju snage i izdržljivosti; lakši povratak aktivnostima nakon relapsa. Fizioterapeut pomaže pacijentu da bolje razume sopstveno telo i bolest, da savlada taktike za održavanje ili poboljšanje sopstvenog načina života.

Moždani udar

Nastaje usled oštećenja krvnih sudova i slabe (ili nikakve) ishranjenosti pojedinih njegovih delova kiseonikom. Šlog ili cerebrovaskularni insult rezultira oštećenjima pojedinih delova mozga. Kao posledica toga, određeni centri u mozgu često prestaju sa funkcionisanjem i dolazi do neuroloških ispada. Moždani udar predstavlja hitno stanje u medicini. Kod nas i u svetu moždani udar ima visoku stopu smrtnosti.

Neki od faktora rizika su: godine, visok krvni pritisak, genetika, gojaznost, razl. hronične bolesti, pušenje, stres… U prevenciji šloga, neophodno je prepoznati prve simptome, i javiti se lekaru roku od 3 sata radi primene trombolitičke terapije.

Fizikalna terapija – oporavak posle moždanog udara

U svetu je moždani udar treći vodeći uzrok smrti, i prvi uzrok invaliditeta. Ciljevi terapije su različiti, i zavise od stanja pacijenta. Većina pacijenata mora ponovo da nauči mnoge jednostavne motoričke radnje. Sedenje, ustajanje, hodanje, leganje u krevet. Uz sve to, potrebno je savladati i mnoštvo pokreta koji povezuju dve različite radnje. Fizioterapeut će se potruditi da mišići oduzetih delova tela održe tonus i budu stimulisani, čak i bez voljnih pokreta pacijenta. Prvi korak u fizikalnoj terapiji je održavanje cirkulacije i prevencija ukočenosti šlogom pogođenih delova tela. Za razliku od klasičnih vežbi, fizioterapija posle šloga stimulacijom tela vežba/uči mozak. Repetitivne vežbe u rehabilitaciji aktiviraju neuroplasticitet i umrežavaju ćelije mozga čime ih ponovo obučavaju i uče kontroli pokreta.

Parkinsonova bolest

Parkinsonova bolest je neurodegenerativni poremećaj. Osnovna karakteristika ovog neurološkog oboljenja je progresivna nepokretnost pacijenta. Neki od motoričkih simptoma PB su: posturalna nestabilnost, tremor udova, loša ravnoteža i koordinacija pokreta. Simptomi poput: rigora, usporenosti pokreta ili ukočenosti mišića mogu dodatno otežati svakodnevne aktivnosti. Kao i kod MS-a, fizikalna terapija ne može sprečiti tok Parkinsonove bolesti. Ipak, vežbanje i aktivnost pod nadzorom obučenog stručnjaka ima za cilj održavanje funkcionalne sposobnosti. Fizikalna terapija omogućava pacijentima da ostanu duže nezavisni, tako umanjujući i simptome depresije, zamora i promena raspoloženja.

Kako fizikalna terapija deluje na Parkinsonovu bolest?

Fizikalna terapija može biti od pomoći u svim fazama PB. Kao i kod MS, simptomi početne faze bolesti mogu biti zanemareni, čime se propušta prilika da se na vreme započne borba protiv bolesti. Rana dijagnoza i evaluacija fizioterapeuta su od presudne važnosti za terapiju. Prema jednom istraživanju, samo 3 sata adekvatnog vežbanja nedeljno je potrebno za usporavanje progresije bolesti i održavanja kvaliteta života.

Fizioterapeut obučen za kreiranje individualnog plana vežbanja, vas može uputiti kako da vežbate i fizički aktivirate.

Fizikalna terapija i Parkinsonova bolest

Fizioterapeut vas može uputiti na: savete za efikasno i samostalno vežbanje; vežbe, aktivnosti i rutine u skladu sa vašim potrebama i mogućnostimaodržavanje sigurnosti prilikom vežbanja. Fizikalna terapija je deo multidisciplinarnog pristupa tretiranju i ublažavanju simptoma Parkinsonove bolesti. Benefiti fizikalne terapije odnose se pre svega na: izgradnji i zadržavanju snage mišića. Potom, na smanjenje poteškoća sa kretanjem, na ublažavanje rigora, tremora i poboljšanje ravnoteže.

Pristup lečenju

Edukacija pacijenata je neophodna, pre svega u oblasti prevencije povreda i pada. Ciljevi fizikalne terapije u kući postavljeni su na osnovu vaših individualnih potreba i zdravstvenog stanja. Prilikom pregleda i evaluacije, budite iskreni. Saradnja pacijenta i fizioterapeuta je ključna za program i progres terapije. U svom radu sa pacijentima, insistiram na tome da fizioterapija bude zajedničko ulaganje u boljitak, umesto nužna neprijatnost.

Ostali neurološki problemi

Deo mog dugogodišnjeg iskustva u neurološkoj rehabilitaciji čini i uspešno lečenje drugih neuroloških oboljenja. Mijastenije gravis, multiple skleroze kod dece, amiotrofične lateralne skleroze, posledica moždanog udara. Takođe, rehabilitacije nakon neurohirurških intervencija – diskus hernije, mozga itd.

Dolazak fizioterapeuta kući omogućava individualni pristup, prisustvo lojalne, stručne osobe i kontinuiranu motivaciju u procesu ozdravljenja.  Zakažite svoj termin!

0-02-04-1e7cecea227ae0cf6a16f7df68bc419ba4d3039b8c939405e938b3b56b68ee56_e86ffb35 0-02-04-145fbe6f875d75100b5af8ce0d5147825c5c1442bf816afba47cf3044f7dd2a8_4c592eb5 0-02-04-9b010346093752e3a32b2474e373ab40c254364ee31df9cde4e6ec30948c59a8_282311f5 0-02-04-a9f095b00da3483178a5f3f72293d853de5b6eb17d8d5725bc169808b2888916_ac354547